Sverige tar inte FN:s barnrättskommittés kritik på allvar

Kategorier: För varenda unge

Sverige får återigen kritik från FN:s barnrättskommitté. Bland annat anser kommittén att barnkonventionen måste bli svensk lag för att stärka det rättsliga skyddet för barn, en fråga som också UNICEF Sverige driver.

Det framgår när barnrättskommittén nu kommer med sina slutsatser om hur Sverige följer barnkonventionens tilläggsprotokoll om handel med barn, barnprostitution och barnpornografi. Det har också flera medier rapporterat om idag, bl a SR Ekot och Dagens Nyheter via TT.

Den svenska regeringen har frågats ut om hur den lever upp till skyldigheten att skydda barn mot människohandel. Den utfrågningen skedde i Genève i måndags.

Alla länder som har anslutit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) granskas regelbundet av FN-kommittén. Senaste gången som Sverige granskades var i juni 2009, då Sverige bland annat fick kritik för att gömda och papperslösa barn diskrimineras när de inte får gå i skolan.

Kritiken denna gång handlar bland annat om att det behövs bättre statistik avseende antalet barn utsatta för människohandel, bättre skydd för ensamkommande barn som söker asyl och barn som är papperslösa, utvidgad definition av barnpornografi, ökat skydd för barn mellan 15 och 18 år som utnyttjas sexuellt samt att barn utsatta för människohandel lättare ska kunna få uppehållstillstånd.

Vi hoppas att regeringen kommer att ta till sig av kritiken och göra de ändringar som krävs för att öka skyddet för barn som utnyttjas för handel, prostitution och pornografi. Det är märkligt att regeringen hittills inte tagit kritiken och rekommendationerna från FN-kommittén på större allvar. Synsättet verkar vara att vi vet bäst själva vilka insatser som krävs för att skydda barn, istället för att ändra lagstiftning och ta till sig av förslagen från detta internationella övervakningsorgan vars roll är att stärka det rättsliga skyddet för barn.

Kan det vara så att regeringen anser att barnkonventionen endast ger uttryck för målsättningar snarare än specifika rättigheter?  Barnrättskommittén är tydlig: barnkonventionen är inte ett dött dokument, utan alla stater som har anslutit sig har krav på sig att uppfylla barns mänskliga rättigheter. För att stärka skyddet för barn som utnyttjas i människohandel, prostitution och pornografi krävs, förutom ändrad lagstiftning och ökade utbildningsinsatser för myndigheter, en politisk vilja.

Läs barnrättskommitténs slutsatser.

Mer om FNs barnrättskommitté.

/Christina Heilborn, Chef Opinion och påverkan

Var med och stötta vårt krav på att göra barnkonventionen till svensk lag genom att ”gilla”, twittra eller dela bloggposten!

Hjälp oss att nå fler. Sprid!

Visst kan du hjälpa oss att nå fler. Gilla, dela och twittra till dina vänner om vad UNICEF Sverige arbetar med just nu.

Kommentera

Här kan du kommentera våra inlägg. Vi förbehåller oss rätten att moderera kommentarer som bryter mot UNICEF Sveriges regler för kommentarer.

5 kommentarer på “Sverige tar inte FN:s barnrättskommittés kritik på allvar

 1. 2

  Tja, en anledning att Sverige inte tar kritiken på allvar är vad kritiken består av. Att kräva förbud mot sexskildringar i böcker är tamejtusan såväl löjligt som stridande mot grunderna i svensk rättstradition. Det är lika smart som att kräva dödsstraffets återinförande.

  Hur många länder har _verkligen_ kriminaliserat innehavet av ”Grottbjörnens folk” och liknande böcker? Vilka är straffsatserna? Vad händer med författarna, försäljarna och innehavarna till dessa böcker? Är alla sexskildringar med personer under 18 förbjudna, eller fastslår någon myndighet en svart lista över böcker som är kriminella?

 2. 4

  Och det gör Sverige rätt i.

 3. 5

  Nej men nu menar ni väl inte allvar med att skildring av sex med barn i textform ska förklaras olagligt?

  Ni mister ju all trovärdighet som ett demokratiskt organ då, och blir den värsta sortens fiende mot yttrandefriheten.

 4. 7

  Det kanske låter väldigt bra att göra Barnkonventionen till lag men det är inte ett genomtänkt förslag. Det är lite ohederligt att gå ut man en namninsamling utan att förklara hur det ska gå till och inte heller förklara konsekvenserna av ett sådant beslut, Barnrättskommitten har krävt att Sverige skall tillåta kvackare att utnyttja små barn men Sverige har dessbättre avvisat dessa krav. Det är en rättighet som vi måste slå vakt om. Det är inte bra om vi accepterar vad som helst som denna kommittte kräver av oss. Vi måste behålla vår rätt att stifta våra egna lagar på demokratiskt sätt. FN:s Barnrättskommitte har tyvärr gjort bort sig på ett pinsamt sätt. Detta påverkar säkert det viktiga arbete som de borde ägna sig åt. Nu måste vi kritisera dem för deras klavertramp.

 5. 8

  Det finns inte någon vettig anledning att göra Barnkonventionen till lag. Man bör istället kräva att våra lagar överensstämmer med Barnkonventionen och dess intentioner. Det är en mycket bättre lösning och då klan vi skälva avgöra vad som bra för barnen.