Gå till innehållet
Laddar…

Barn från ursprungsbefolkningar är mer utsatta enligt UNICEF-rapport

Barn från ursprungsbefolkningar får ofta sämre hälsovård, utbildning och mindre skydd mot våld och exploatering än andra barn. Det visar en UNICEF-rapport.

Ungefär 300 miljoner människor i världen tillhör ursprungsbefolkning. Ungefär hälften av dessa bor i Asien. Barn från dessa befolkningar är bland de mest sårbara och marginaliserade i världen. UNICEFs forskningscenter Innocenti, som onsdag den 25 februari presenterar en ny rapport, tar upp vikten av att extra resurser läggs på att skydda dessa barn och deras rättigheter.

Det finns stora skillnader mellan barn från ursprungsbefolkningar och övriga barn.
Inom ursprungsbefolkningar:

  • vaccineras barn generellt mer sällan
  • är barnadödligheten högre
  • börjar färre barn i skolan
  • är frekvensen av avhopp större bland de barn som börjar i skolan

Den största diskrimineringen av dessa barn sker inom områden som:
hälsa och sjukvård, utbildning, respekt för kulturell identitet, skydd från våld och exploatering samt deltagande i beslutsprocesser.

Med utgångspunkt från dessa områden presenterar Innocenti i sin rapport fyra förslag på vad arbetet för att hjälpa de här barnen ska inrikta sig på:

  • Hälsa – öka tillgängligheten till sjukvård, särskilt i avlägsna områden.
  • Utbildning – erbjuda dubbelspråkiga utbildningsprogram.
  • Skydd och stöd – försäkra att det juridiska systemet uppvisar kulturell medvetenhet.
  • Medverkande i beslutsprocessen – göra det möjligt för och uppmuntra barn som tillhör olika minoritetsgrupper att delta i både nationella och internationella diskussioner.

“Om vi ska kunna minska fattigdomen, spridningen av hiv/aids samt erbjuda alla barn skolgång, måste vårt arbete fokusera på de barn som är mest sårbara, vilket bland annat är barn som tillhör olika ursprungsbefolkningar”, säger Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef.

Vill du veta mer eller har frågor runt Innocentis rapport kan du kontakta:
Salvador Herencia (+39 055) 20 33 354, sherencia@unicef.org eller
Patrizia Faustini (+39 055) 20 33 253, pfaustini@unicef.org