Gå till innehållet
Laddar…

Afghanistans flickor tar igen förlorade år

På internationella kvinnodagen den 8 mars meddelade UNICEF i Afghanistan att 45 000 barn, 80 procent flickor, har tagit del av speciella utbildningsinsatser under vinterlovet. Insatsen leds av UNICEF och Utbildningsministeriet och implementerades av organisationen BRAC.

Utbildningen skedde i fem av landets provinser under de senaste tre månaderna. Mer än 37 000 av deltagarna var flickor. Detta speciella utbildningsprogram är skapat för att hjälpa de barn som missat stora delar av sin utbildning och ge dem så kallade “catch-up” klasser för att de så snabbt som möjligt ska kunna återvända till den årskurs som de egentligen tillhör. Programmet är speciellt viktigt för flickor då många missat flera års utbildning under talibantiden, och har i många fall fått börja i en mycket lägre årskurs än de egentligen tillhör.
 

UNICEF uppskattar att ungefär 1,5 miljoner flickor i skolåldern fortfarande inte går i skolan i Afghanistan. En studie som gjordes nyligen pekade på att faktorer som att skolan ligger långt från hemmet, brist på lokaler och kvinnliga lärare gör att många flickor inte går i skolan. Att börja i en klass där alla är mycket yngre kan också göra att många flickor som är lite äldre drar sig för att gå till skolan. Extra utbildning under vinterlovet kan hjälpa barnen att snabbare komma ikapp sin egen årskurs.

Under sommaren kommer liknande kurser hållas i landets södra delar där man beräknar att ca 28 000 barn kommer delta.

“Vi vet från erfarenheter världen över att en utbildad flicka har fler möjligheter i livet än en flicka som inte är utbildad. Hon blir friskare, hon utvecklas snabbare, hon har en bättre chans att försörja sig och sin familj när hon blir vuxen och hon kommer ha bättre möjligheter att hjälpa till att återuppbygga sitt land. Det är därför som vi måste fördubbla våra insatser för att öka andelen flickor som börjar skolan. säger UNICEFs chef i Afghanistan, Dr Sharad Sapra”

För mer information om UNICEFs arbete i Afghanistan, besök www.unicef.org

Du kan hjälpa UNICEF förändra barns liv
Ge en gåva direkt på hemsidan eller via postgiro 90 20 01-7.