Gå till innehållet
Laddar…

Operation Dagsverke samlar in pengar till UNICEFs skolprojekt i Kongo

Onsdag den 5 maj är det dags för årets Operation Dagsverke. I år går pengarna från Elevorganisationens årliga kampanj till UNICEFs projket för flickors utbildning i Kongo.

Onsdag den 5 maj är det dags för årets Operation Dagsverke. I år går pengarna från Elevorganisationens årliga kampanj till UNICEFs projket för flickors utbildning i Kongo.

Nu på onsdag den 5 maj är det dags för en årlig tradition – Operation Dagsverke. Under en dag lämnar drygt 80 000 elever i Sverige skolbänkarna för att arbeta ihop pengar till ett biståndsprojekt. I år går pengarna till UNICEFs skolprojekt för flickor i Demokratiska Republiken Kongo. Målet är att öka andelen flickor som går i skolan från 20 till 50 procent i 1000 skolor och att 400 000 barn upp till åtta års ålder skall få hälsovård och möjlighet att gå i förskolan.

Nära 4,6 miljoner barn i Kongo börjar aldrig skolan. Det är nästan hälften av landets barn och majoriteten är flickor. Orsakerna är många. Dels kan det handla om att skolavgifterna är höga, dels handlar det om dåliga skolbyggnader och bristfälligt skolmaterial och att det ofta saknas utbildade lärare. För flickor handlar det också om kulturella faktorer. Om en familj inte har råd att sända alla sina barn till skolan, så kommer nästan alltid pojkarna i första hand. Det kan också handla om att skolan ligger långt från hemmet och att föräldrarna är rädda att deras döttrar skall trakasseras eller till och med våldtas på vägen.

Utbildning och flickors rättigheter är högt prioriterade frågor för UNICEF. I Kongo är höga skolavgifter ett av de stora hindren. För att skolorna ska kunna sänka avgifterna förser UNICEF dem med bänkar och annat skolmateriel. UNICEF förhandlar också med skolor för att få dem att inte ta ut avgifter av föräldralösa barn och för att de ska sänka avgiften för flickor. UNICEF stödjer också utbildning av lärare, förser skolor med toaletter och rent vatten.

Operation Dagsverke 2004 kommer att innebära att tusentals barn får en bättre vardag och en chans till en bra skolgång.