Gå till innehållet
Laddar…

Katastrofhjälp temat för ny rapport från UNICEF

"Vår största utmaning." Så kallar UNICEFs chef Carol Bellamy uppdraget att hjälpa barn och kvinnor i krig och naturkatastrofer.

Under de senaste två åren har:
 • två miljoner barn dött i någon beväpnad konflikt.
 • sex miljoner barn blivit permanent funktionshindrade eller allvarligt skadade.
 • ungefär 20 miljoner barn tvingats lämna sina hem.
 • fler än en miljon barn blivit föräldralösa eller separerade från sin familj.
 • ungefär 300 000 barnsoldater – pojkar och flickor under 18 år – varit delaktiga i över 30 konflikter världen över.

Alla dessa barn löper stor risk för att utsättas för våld, exploatering och övergrepp.

– Över hela världen faller kvinnor och barn offer för krig och naturkatastrofer”, säger Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef, vid lanseringen av UNICEFs “Human Action Report” som ger en överblick av UNICEFs katastrofprogram för år 2004. Att hjälpa dessa kvinnor och barn är vår allra största utmaning.

– Världens media agerar alltid fort vid plötsliga och oväntade katastrofområden, som jordbävningen i Bam. Också UNICEF finns ute på fältet vid dessa katastrofer, men det är viktigt att ha i åtanke att det även finns andra, mer osynliga katastrofer, som hotar miljontals barn. Dessa barn behöver också vår hjälp, säger Bellamy.
.
Målet för UNICEFs katastrofprogram är att:

 • ge tillgång till grundläggande skolmaterial, s k “School-In-A-Box kits”.
 • ge grundläggande sjukvård till barn och kvinnor.
 • ge rehabilitering till barn som lider av undernäring.
 • ge tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitet.
 • vaccinera tiotusentals barn mot mässling och malaria.
 • bidra till avväpningen av barnsoldater och deras integrering i samhället.
 • utbilda och informera om hiv/aids samt att ge tillgång till s k “hiv testing kits”.

UNICEF behöver 516 miljoner dollar till katastrofhjälp i 30 olika länder. Mer än hälften av dessa länder finns i Afrika, t ex Liberia, Etiopien och Angola.

UNICEF har haft en central roll i arbetet med att försöka återinrätta någon sorts normal vardag för alla försvarslösa och utsatta barn i världen. Detta viktiga arbete kan inte fortsätta utan ett fortsatt stöd och en forsatt generositet från alla våra donatorer världen över, avslutar Bellamy.
.
Vill du veta mer eller har frågor om rapporten kan du kontakta:
Damien Personnaz, UNICEF Geneve, (41) 022 909 2716
Gordon Weiss, UNICEF New York, (1) 212 326 7426