Gå till innehållet

Tillgång till mödravård har ökat med 20%

Andelen gravida kvinnor i utvecklingsländer som får kvalificerad mödravård har ökat kraftigt. Det visar en studie av Världshälsoorganisationen och UNICEF.

Andelen gravida kvinnor i utvecklingsländer som får kvalificerad mödravård har ökat kraftigt. Det visar en studie av Världshälsoorganisationen och UNICEF.

UNICEF och WHO rapporterar om en ökning av tillgången till mödravård med 20 procent sedan år 1990. I Asien får 31 procent fler kvinnor mödravård nu än för 14 år sedan.
Över hälften av alla gravida kvinnor i utvecklingsländer har tillgång till mödravård i enlighet med Världshälsoorganisationens minimirekommendation: fyra besök under graviditeten.
Mödravård är avgörande för både mammans och barnets hälsa. Mödravård innebär bland annat en större sannolikhet för säker förlossning med hälsovårdspersonal närvarande.
Pengar och utbildning är främsta faktorerna som avgör om en kvinna i ett utvecklingsland får mödravård.
UNICEF arbetar med att ge mödravård till fler kvinnor. En god mödravård är en viktig framgångsfaktor för att ge barn en bra start i livet.