Gå till innehållet
Laddar…

Uppförandekod för reseindustrin

UNICEF, Världsturismorganisationen och ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes) har tagit fram en uppförandekod för reseföretag i kampen mot sexturismen.

UNICEF, Världsturismorganisationen och ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and the Trafficking of Children for Sexual Purposes) har tagit fram en uppförandekod för reseföretag i kampen mot sexturismen.

Koden skall skydda barn från kommersiell, sexuell exploatering och är framtagen för resebolag i Nordamerika. ECPAT USA beräknar att 25 procent av sexturisterna utanför USA är amerikanska medborgare. Tidningen Business Week Magazine rapporterade år 1995 att det enbart i USA fanns över 25 resebolag specialiserade på sexcharter. – Resebolagen spelar en avgörande roll i kampen mot kommersiell, sexuell exploatering, menar Carol Bellamy, UNICEFs chef.

Utbilda personalen

Redan idag har över femtio bolag inom resindustrin anslutit sig till uppförandekoden och nått ut till uppskattningsvis 30 miljoner resenärer med information om sexuell exploatering. Informationen finns på webbplatser, i kataloger, hotellbroschyrer etc.
De som ansluter sig till koden åtar sig bland annat att ta fram handlingsplaner mot kommersiell sexuell exploatering och utbilda den personal som arbetar i länder där sexhandel med barn förekommer. Bolagen skall också lämna årliga rapporter och ställa etiska krav i kontrakt med leverantörer.
Runt två miljoner barn beräknas vara en del av den globala sexhandeln.