Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF-handbok för parlamentariker

UNICEF och Inter-Parliamentary Union (IPU) har tagit fram en handbok i barnets rättighter för politiker på riksdagsnivå.

UNICEF och Inter-Parliamentary Union (IPU) har tagit fram en handbok i barnets rättighter för politiker på riksdagsnivå.

UNICEF-ambassadören och skådespelaren Jessica Lange lanserade i slutet av april en internationell handbok om barnets rättigheter för parlamentariker. Handboken skall hjälpa politiker att arbeta för att skydda barn från våld och exploatering.
“Handbook for Parliamentarians on Child Protection” har tagits fram av UNICEF och IPU (Inter-Parliamentary Union).

“Det finns inget bättre mått på hur länder styrs, än barnens välbefinnande”, sa Jessica Lange.

Handboken tar upp parlamentarikers möjligheter på tre områden:

  • Lagstiftningsmöjligheter – arbeta för att få igenom skarpa lagar som skyddar barn mot exploatering och våld, ger barn en möjlighet att komma till tals och ser till att förövare ställs till ansvar.
  • Budgetarbetet – verka för att tillräckligt med resurser avsätts i alla delar av förvaltningen.
  • Frågestund/interpellation – Ställa regeringen till svars för frågor som rör barns situation.

Handboken kommer att distribueras i 140 länder.

Fakta

40 miljoner barn under 15 år utsätts för vanvård och misshandel.
1,2 miljoner barn säljs årligen.
246 miljoner barn arbetar, 180 miljoner av dem i skadliga arbeten.
2 miljoner barn exploateras sexuellt i prostitution och pornografi.