Gå till innehållet
Laddar…

Internationella familjedagen den 15 maj

"Barn som växer upp utan stöd och hjälp från sin familj löper större risk att utsättas för våld, exploatering och diskriminering. Att berövas den trygghet en familj ger kan vara förödande för ett barn," säger Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef.

”Barn som växer upp utan stöd och hjälp från sin familj löper större risk att utsättas för våld, exploatering och diskriminering. Att berövas den trygghet en familj ger kan vara förödande för ett barn,” säger Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef.

Inför internationella familjedagen vill UNICEF uppmärksamma alla de miljontals barn i världen som lever ensamma, utsatta och exploaterade:

  • 14 miljoner barn under 15 är år föräldralösa på grund av aids.
  • 1,2 miljoner barn utsätts varje år för människohandel.
  • Ungefär två miljoner barn exploateras genom prostitution och pornografi.
  • Ungefär 246 miljoner barn arbetar. 180 miljoner av dessa utför ett arbete som är skadligt för dem.
  • 300 000 barn arbetar som barnsoldater i över 30 länder, vissa är så unga som åtta år.

Många länder i världen, främst utvecklingsländer, har misslyckats med att hjälpa och stödja de barn som växer upp utan någon familj. Mindre än en tredjedel av länderna har någon nationell policy som hjälper dessa utsatta barn. De tvingas ofta att växa upp ensamma, vilket gör dem extra sårbara för bland annat exploatering och människohandel.

“Alla barn har rätt att växa upp i en skyddad miljö. Att förlora sina föräldrar på grund av sjukdom eller konflikt betyder inte att denna rätt minskar. Det är därför viktigt att alla länder har lagar som straffar de som exploaterar barn, rättsprocesser fria från korruption och samhällen som är medvetna om de risker barn utsätts för,” säger Bellamy.

UNICEF arbetar för att alla barn, särskilt flickor och föräldralösa barn, ska få gå i skolan, barn som av någon anledning separerats från sina föräldrar ska återförenas med dem, barnsoldater avväpnas och integreras i samhället.

UNICEF Sverige kommer under året att driva kampanjen *Sluta exploatera barn nu!*. Målet är bland annat att förhindra och skydda barn mot människohandel, kommersiell sexuell exploatering och barnarbete.

För mer information kontakta:

Jehane Sedky-Lavandero, UNICEF New York, 212 326 7269, jsedky@unicef.org
Ingeborg Ekblom, 08.692 25 16, iekblom@unicef.se