Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF intensifierar insatserna i norra Sudan

Situationen i konfliktdrabbade Darfur-regionen i norra Sudan blir allt allvarligare. Över en miljon människor befinner sig på flykt från sina hem undan striderna. UNICEF trappar upp sina insatser och förbereder just nu en omfattande vaccinationskampanj med målet att vaccinera över två miljoner barn mot mässlingen.

!(left)media/images/smallthumb_darfur.jpg(Sekina Youssef Mohammed Ahmed med ett av sina sex barn. Efter en gerillaattack mot deras hemstad Tawila flydde de. Nu befinner de sig i Abu Shouk flyktingläger, sex mil bort. )! Situationen i konfliktdrabbade Darfur-regionen i norra Sudan blir allt allvarligare. Över en miljon människor befinner sig på flykt från sina hem undan striderna. UNICEF trappar upp sina insatser och förbereder just nu en omfattande vaccinationskampanj med målet att vaccinera över två miljoner barn mot mässlingen.

Läget i norra Sudan förvärras av att många byinvånare inte lyckats så grödor i år och att regnsäsongen snart är här. Organisationer och FN-organ på plats uppskattar att 20 procent av barnen är undernärda. I vissa områden är 80 procent av barnen undernärda. 25 särskilda närings- och sjukvårdscenter har satts upp men fler behövs.
UNICEF förser dessa näringscenter med mediciner och extra näringsriktig mjölk till barnen. Ett annat kritiskt problem är tillgången till rent vatten och UNICEF arbetar nu med att reparera pumpar och borra nya brunnar.
Inom de närmaste tre månaderna skall UNICEF reparera 158 skolor och förse dem med utbildningsmaterial. Detta skall ge runt 34 000 barn en möjlighet att återvända till skolan och en trygg, fast punkt i tillvaron.