Gå till innehållet
Laddar…

Mer nödhjälp når Sudan

UNICEF fortsätter att intensifiera insatserna i Darfur-regionen i Sudan, men behöver omgående mer pengar för att hjälpa flyktingarna i landet.

!(left)media/images/smallthumb_sudanchristinenesbitt.jpg(En ung mamma i Sudan håller i sitt undernärda barn, som får näring intravenöst vid ett UNICEF-stött näringscenter.)! UNICEF fortsätter att intensifiera insatserna i Darfur-regionen i Sudan, men behöver omgående mer pengar för att hjälpa flyktingarna i landet.

En omfattande vaccinationskampanj mot mässlingen har påbörjats i alla nio provinser i södra Darfur. Målet är att vaccinera over två miljoner barn. I södra Darfur-regionens största stad, Nyala, vaccinerades 90 procent av barnen under kampanjens tre första dagar. I nästa fas skall barnen i västra och norra Darfur vaccineras. UNICEF vaccinerar också barn i Tchad, dit många också flytt.

Rent vatten

UNICEF fortsätter också arbetet med att öka tillgången till rent vatten genom att borra brunnar och reparera pumpar. Vi sätter också upp tillfälliga skolor där barn får undervisning och bidrar till att sätta upp näringscenter för undernärda barn. Man räknar med att minst 30 000 barn är undernärda och att 5 500 är svårt undernärda.

UNICEF-chef besöker landet

I helgen besöker UNICEFs chef, Carol Bellamy, regionen för att se hur arbetet fortskrider. Hittills har UNICEF lyckats tillgodose behoven i Tchad genom att flyga in förnödenheter såsom vattenreningskit till familjer, myggnät och undervisningsutrustning. Det behövs omgående mer pengar för att hjälpa flyktingarna. UNICEF bedömer kontinuerligt situationen i landet och i dagsläget beräknas att det behövs närmare 350 miljoner kronor för att möta behoven för de över en miljon människor som befinner sig på flykt i landet.

UNICEF prioriterar vatten och skola

Flyktingarna lever under mycket svåra omständigheter och de flesta är helt helt beroende av humanitär hjälp för sin överlevnad. De flesta har förlorat sina hem, sina skördar och djur.
Den närmaste tiden prioriterar UNICEF att ytterligare öka tillgången på rent vatten och hygieniska sanitära förhållanden samt att ge barnen möjligheter att få undervisning.