Gå till innehållet

Studie av barn om barn

UNICEF har startat en omfattande undersökning, där skolbarn skall intervjua jämnåriga kamrater som står utanför skolan. Tanken är att barn själva skall berätta varför de inte kan gå i skolan och att detta skall leda till åtgärder som får fler barn till skolan.

UNICEF har startat en omfattande undersökning, där skolbarn skall intervjua jämnåriga kamrater som står utanför skolan. Tanken är att barn själva skall berätta varför de inte kan gå i skolan och att detta skall leda till åtgärder som får fler barn till skolan.

– Det är vår förhoppning att denna studie skall starta en kedjereaktion, att skolbarnens kartläggning leder till att engagera samhällen, föräldrar, regeringar och andra i arbetet med att leva upp till alla barns rättt att få gå i skolan, säger UNICEFs chef Carol Bellamy.

Över 120 miljoner barn står i dag utanför grundskolan. Majoriteten är flickor. I Afrika står 24 miljoner barn utanför skolan. Etiopiska barn har genomfört intervjuer med arbetande barn och preliminära resultat pekar på tre faktorer som hindrar barn från att gå i skolan:

  • fattigdom
  • barn blir föräldralösa på grund av aids och måste sköta sin och syskonens försörjning
  • skolavgift, kostnader för skoluniform, skolböcker etcetera.

I dagsläget är minst fem afrikanska länder med i projektet som kallas CTC – Child-to-Child Surveys. Till hösten räknar man med att starta liknande undersökningar i Asien.