Gå till innehållet
Laddar…

Polioutbrott hotar tusentals barn

Polioexperter varnar för en omfattande polioepidemi i Väst- och Centralafrika. Hittills i år har fem gånger så många barn förlamats i polio jämfört med samma period förra året.

Polioexperter varnar för en omfattande polioepidemi i Väst- och Centralafrika. Hittills i år har fem gånger så många barn förlamats i polio jämfört med samma period förra året.

Väst- och Centralafrika kan stå inför den värsta polioepidemin på flera år, befarar experter. Orsakern är flera, däribland att myndigheter i norra Nigeria upphörde med poliovaccineringar i slutet av förra året.

Polio åter i Sudan

Flyktingkatastrofen i Darfur-regionen i västra Sudan är en annan bidragande orsakt. I slutet av maj rapporterades att ett barn förlamats i polio. Därmed har polioviruset åter drabbat Sudan, som sedan tre år tillbaka klassats som poliofritt.

Bakslag

Viruset i Sudan liknar det virus som finns i Nigeria och som spridits sig till grannlandet Tchad, som även gränsar till Sudan. Över 100 000 människor har flytt från västra Sudan till Tchad, undan striderna.
Polioutbrottet i Sudan är det senaste bakslaget i kampen mot polio i Afrika.

Tio länder drabbade

I början av förra året var alla utom två länder i Afrika poliofria. Idag står Afrika för 90 procent av alla nya poliofall. Tio länder som tidigare klassats som poliofria har barn nu drabbats av sjukdomen.
I Nigeria har hittills närmare 200 barn förlamats i polio som en följd av att vaccinationerna upphört i landets norra delar.

Massiva insatser krävs

– Det råder ingen tvekan om att viruset sprids alarmerande fort och utbrottet i Sudan är en signal om att vi behöver genomföra omfattande vaccinationskampanjer i hela regionen, säger David Heymann, polioexpert vid Världshälsoorganisationen, som tillsammans med bland andra UNICEF är en del av den globala kampen mot polio.

Värre till hösten

Poliovirus brukar förekomma mest på hösten och därför befarar man att läget blir än värre om några månader. Man planerar nu att genomföra nationella vacciantionsdagar i 22 länder i syfte att skydda 74 miljoner barn mot.

Intensivt arbete i Nigeria

Nigeria är epicentrum i den pågående polioepidemin. Lokala myndigheter beslöt i slutet av förra året att upphöra med vaccinationerna efter stor oro och ryktesspridning att poliovaccinet inte var säkert. Regeringen i landet har förhandlat med den lokala ledningen och menar att vaccinationerna inom kort kommer igång igen.

Läs mer om det världsomspännande arbetet att få bukt med polio på www.polioeradication.org.

Mindre än hälften av alla barn i länderna i regionen vaccineras i ordinarie nationella vaccinationsprogram.