Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF sänder förnödenheter till översvämningsdrabbade i Indien

2,5 respektive 6 miljoner människor är hemlösa på grund av allvarliga översvämningar i Assam och Bihar i Indien.

2,5 respektive 6 miljoner människor är hemlösa på grund av allvarliga översvämningar i Assam och Bihar i Indien.

De senaste veckorna har delstaterna Assam och Bihar i Indien drabbats av stora översvämningar på grund av oavbrutet regnande i området. Fler än 90 personer beräknas ha mist livet och drygt 8000 byar har drabbats av de värsta översvämningarna på mycket länge. Ungefär 400 000 hus har sköljts bort av vattenmassorna och drygt 800 000 hektar odlad mark har förstörts.

I de värst drabbade områdena har barnen varken tillgång till skola eller sjukvård. Många skolor används i stället som läger till alla de tusentals människor som fått sina hem förstörda. Mat och rent vatten håller på att ta slut och de stora vattenmassorna hindrar hjälpsändningarna att nå de värst drabbade områdena.

Regeringen i Assam har öppnat cirka 1300 läger där över 275 000 människor ges skydd. Regeringen i Bihar har satt ut över 300 båtar som letar och räddar männoskor som blivit strandsatta på grund av översvämningarna.

UNICEF arbetar främst med att förse offren i Assam och Bihar med mediciner och socker-saltlösning, för att minska antalet fall av diarrésjukdomar. Man förser även de drabbade med rent dricksvatten och varma filtar. UNICEF hjälper samtidigt regeringen i de drabbade distrikten att arbeta fram program som ska hjälpa och skydda kvinnorna och barnen i dessa områden.