Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF stöder sommarläger för barn i Västbanken och Gazaremsan

100 sommarläger kommer att ge över 17 000 pojkar och flickor möjlighet till både lek och återhämtning.

100 sommarläger kommer att ge över 17 000 pojkar och flickor möjlighet till både lek och återhämtning.

Fram till mitten av augusti i år kommer 100 läger att ge över 17000 flickor och pojkar möjlighet att ha roligt och leka i en tid där konflikten mellan Israel och Palestina berövar dem en bit av deras barndom. Lägren erbjuder också skolgång till de barn som av olika anledningar inte har möjlighet att gå i skolan. Barnen får också hjälp med att bygga upp sitt självförtroende.

Lägren pågår ofta i två veckor och arrangeras i skolor, kommunhus eller i parker. Lägren är uppdelade i två grupper. En grupp för barn mellan 12 och 18 år och en grupp för barn mellan 6 och 12 år. De lite äldre barnen får bland annat lära sig hur man bevarar miljön medan de yngre barnen arbetar mycket med drama, musik och dans.

“Syftet med lägren är att ge barnen en möjlighet att leka och ha roligt, samtidigt som de lär sig saker. För barn som inte kan sova på nätterna på grund av beskjutningar och som inte har några säkra ställen att leka på, är dessa sommarläger ett roligt och tryggt alternativ”, säger David Bassiouni, UNICEFs representant i Jerusalem.

Alla läger som UNICEF stöder styrs av en kommitté bestående av palestinska myndigheter, UNICEF, UNRWA och representanter från olika icke statliga organisationer.