Gå till innehållet
Laddar…

Vaccinationskampanjer i Darfur

Förra fredagen flög UNICEF och FN-personal till Eritreas huvudstad Asmara för att försöka få tillstånd att genomföra två stora vaccinationskampanjer mot mässlingen och polio i de områden som kontrolleras av rebellerna.

Förra fredagen flög UNICEF och FN-personal till Eritreas huvudstad Asmara för att försöka få tillstånd att genomföra två stora vaccinationskampanjer mot mässlingen och polio i de områden som kontrolleras av rebellerna.

Utvärderingsteam i norra Darfur

Några av UNICEFs och FNs utsända inledde direkt förhandlingar med SLM, Sudan Liberation Movement Army och JEM, The Justice and Equality Movement. Samtidigt reste ett utvärderingsteam, som fått klartecken från den sudanesiska regeringen, till norra Darfur. Detta konfliktdrabbade område har varken fått besökas av hjälparbetare eller fått tillgång till annan service på flera år.
Doktor Samson Agbo, som är ansvarig för UNICEFs vaccinationsaktivi-teter i Sudan, deltog i utvärderingsteamet. Han sade att det var bland det värsta han sett under sina fem år i landet. I vissa områden tvingas människor livnära sig på den frukt som växer i regionen. En del städer är spöklika. De är totalt övergivna till följd av de bombräder som har gjorts.

Allvarlig undernäring

Under sin resa gjorde dr Agbo enkla näringstest på barn genom att mäta överarmen med ett särskilt plastband. Med utgångspunkt från dessa tester kunde han konstatera att barnen i de områden som kontrolleras av SLM/JEM lider av mycket allvarlig undernäring. Många av dem som testades föll inom den röda kategorin, vilket indikerar att de håller på att dö.

Stort behov av vaccinationer

Under utvärderingsreasan tog Dr Agbo tillfället i akt och vaccinerade mer än 700 barn mot polio. Men det är bara en droppe i havet. För att sjukdomen inte skall få fäste måste en mycket stor del av barnen vara vaccinerade.
Under juli månad genomfördes en stor vaccinationskampanj mot mässlingen som nådde omkring två miljoner barn i Darfur. Men för att vara effektiv, måste kampanjen också nå de värst konfliktdrabbade områdena. Även nomadbefolkningen måste nås. Enligt UNICEFs beräkningar finns det fortfarande runt en halv miljon barn som behöver vaccineras i dessa områden.