Gå till innehållet

Fortsatt humanitärt arbete i Irak

På årsdagen av bombningarna av FN-kontoret i Bagdad, bekräftar UNICEF sitt fortsatta engagemang för Iraks barn.

På årsdagen av bombningarna av FN-kontoret i Bagdad, bekräftar UNICEF sitt fortsatta engagemang för Iraks barn.

Irakiska barn var sårbara för undernäring och sjukdomar redan innan konflikten bröt ut. Trots det rådande säkerhetsläget har UNICEF kunnat förbättra situationen för barnen på olika sätt.

Barnen mest sårbara

Omkring hälften av Iraks befolkning är under 18 år. Redan innan konflikten bröt ut led många barn av allvarlig undernäring och sjukdomar. Barnadödligheten var bland de högsta i världen. Riskerna var också stora att barnen skulle exploateras på något sätt.

Den förvärrade säkerhetssituationen

Situationen för barnen har förvärrats ytterligare sedan konflikten började. Flera hundra barn har dödats och tusentals barn har skadats till följd av stridigheter, men också till följd av att de trampat på t ex minor. Många skolor har stängt och många föräldrar vågar inte släppa iväg sina barn till de skolor som är öppna pga att barnen riskerar att skadas eller kidnappas på vägen dit. En del föräldrar följer med barnen så att de kan komma fram säkert.

UNICEFs humanitära arbete

UNICEFs arbete har fortsatt trots det rådande säkerhetsläget. Tillsammans med irakiska myndigheter har UNICEF t ex genomfört vaccinationskampanjer som har nått tusentals barn, försett skolor med utbildningsmaterial, reparerat vattenledningar och distribuerat material om minor i syfte att varna människor. “Iraks barn har lidit tillräckligt”, säger Carol Bellamy, UNICEFs generaldirektör. “De har gått igenom tre krig, tolv år av sanktioner och lever under mycket svåra förhållanden. Vi är därför nu mer beslutsamma än någonsin att fortsätta arbetet för barnen i Irak”, avslutar hon.