Gå till innehållet

Krigsförbrytelse att göra skolor och barn till måltavlor, säger UNICEFs expert

- UNICEF fördömer det som hände skolbarnen i Beslan och det faktum att barn runt om i världen inte kan känna sig säkra ens i skolan eller på väg till skolan, säger Pamela Shifman, som är en av UNICEFs experter på hur barn ska skyddas från våld och övergrepp.

– UNICEF fördömer det som hände skolbarnen i Beslan och det faktum att barn runt om i världen inte kan känna sig säkra ens i skolan eller på väg till skolan, säger Pamela Shifman, som är en av UNICEFs experter på hur barn ska skyddas från våld och övergrepp.

– Att använda skolor som direkta måltavlor är en krigsförbrytelse. Barn får absolut inte bli måltavlor i de vuxnas konflikter, betonar Shifman. Vi vet att skolor är ytterst viktiga för barns utveckling och välbefinnande.

Oförsvarbart

UNICEFs chef Carol Bellamy menar att händelser som den i Beslan är totalt oacceptabla, oförsvarbara och meningslösa.

Barn fredade zoner

UNICEF har länge arbetat för att barna skall vara fredade zoner också i i katastrof- och konfliktsituationer. I detta begrepp ingår också att det skall finnas fysiska platser där barn får vara barn. Skolan är en självklar sådan plats.