Gå till innehållet
Laddar…

Världens länder sviker löfte om minskad barndödlighet

Istället för att sjunka, har dödligheten bland barn tvärtom ökat i många länder. Det visar en ny rapport från UNICEF.

Istället för att sjunka, har dödligheten bland barn tvärtom ökat i många länder. Det visar en ny rapport från UNICEF.

Världens ledare har kommit överens om att minska barndödligheten med två tredjedelar till 2015. Den utfästelsen gjordes år 2000, och ingår i FN:s millenniemål för att utrota fattigdomen i världen.

Oroväckande utveckling

Men UNICEF:s rapport Progress for Children visar på en oroande utveckling. Med nuvarande takt kommer det genomsnittliga dödstalet för barn under fem år att ha sjunkit med endast en fjärdedel till 2015 – långt under det ursprungliga målet.
Rapporten baseras på statistik från 2002, och visar att barndödligheten istället för att sjunka, tvärtom har ökat i många länder. Det gäller exempelvis Botswana, Kambodja, Irak, Kenya, Sydafrika, Kazakstan och Uzbekistan. Här har barnen idag mindre chans att få uppleva sin femte födelsedag än de hade 1990.

“Moraliskt sett ett lågvattenmärke”

Totalt visar rapporten att utvecklingen för att få ner dödstalen har avstannat, eller gått bakåt, i 98 länder. 90 länder är på rätt spår för att nå de uppsatta målen. – Världens saktfärdighet i den här frågan är moraliskt sett ett lågvattenmärke. Barnen som svälter på Kambodjas gator har inte tid att vänta, säger Kent Härstedt, ordförande för UNICEF Sverige, och just nu på resa i Kambodja. – Ländernas oförmåga att leva upp till den här utfästelsen leder på sikt till att ländernas hela utveckling undermineras. Om man inte håller löften till den unga befolkningen, avstannar ju landets utveckling.

11 miljoner barn dör varje år

År 2002 var det i genomsnitt 1 av 12 barn i världen som dog innan fem års ålder. Det är i och för sig en förbättring sedan tidigt 1960-tal, då 1 av 5 barn dog, men fortfarande dör uppskattningsvis 11 miljoner barn om året – dödsfall som hade kunnat förhindras.

Många orsaker

De flesta dödsfall som hade kunnat förebyggas beror på bristande sjukvård vid förlossningar. Sjukdomar som diarré, malaria och mässling skördar också många liv. Undernäring ligger bakom mer än hälften av alla dödsfall bland barn. Orent vatten och dålig hygien bidrar också.
Hiv/Aids fortsätter att vara en av de viktigaste orsakerna som påverkar barndödligheten, särskilt i länder söder om Sahara i Afrika. Botswana, Zimbabwe och Swaziland, som tillhör de länder med snabbast växande barndödlighet, har världens högsta siffror när det gäller Hiv bland befolkningen.
Spridningen av väpnade konflikter är självklart också ett hot mot barnen. Länder som Irak och Elfenbenskusten har fått en betydande ökning av barndödligheten mellan 1990 och 2000.

Skarp kontrast till industriländerna

Barndödlighet mäts i antalet barn som dör innan de ha fyllt fem år, och räknas per 1000 levande födda barn. De industrialiserade länderna har till exempel i genomsnitt 7 dödsfall per 1000 barn, medan 158 barn av 1000 dör i de minst utvecklade länderna.
Den stadiga nedgången i barndödlighet i industriländerna beror delvis på nya mediciner och teknologi. Detta står i skarp kontrast till läget i utvecklingsländerna där barn och kvinnor ofta inte ens får den mest grundläggande hjälpen för att rädda liv.

Läs hela rapporten Progress for Children

På vår internationella hemsida kan du läsa en interaktiv version av rapporten eller ladda ner den som pdf.