Gå till innehållet
Laddar…

Miljoner barn i öst går miste om ekonomisk tillväxt

Ländernas ekonomi blir bättre, men barnen får ändå stå tillbaka. Miljoner barn i Österuropa och forna Sovjetunionen lever fortfarande i fattigdom, trots ekonomisk tillväxt i deras hemländer. Det visar en ny studie från FN:s barnfond UNICEF.

Ländernas ekonomi blir bättre, men barnen får ändå stå tillbaka. Miljoner barn i Österuropa och forna Sovjetunionen lever fortfarande i fattigdom, trots ekonomisk tillväxt i deras hemländer. Det visar en ny studie från FN:s barnfond UNICEF.

Studien Social Monitor 2004, som gjorts av UNICEF:s forskningscenter, belyser de stora skillnaderna mellan fattiga och rika i 27 östeuropeiska och centralasiatiska länder. Den visar bland annat att vart tredje barn – 14 miljoner av 44 miljoner – lever i fattigdom, i de nio länder där det finns tillgängliga data kring barnfattigdom år 2001.

Framstegen – en illusion

De flesta länderna i det undersökta området har på senare tid haft ekonomisk tillväxt. Men det kommer inte nödvändigtvis barnen tillgodo. Studien pekar på att den ekonomiska tillväxten i regionen sällan följs av initiativ som försöker minska de sociala klyftor som påverkar barn. – Det är skrämmande att de här länderna inte har kommit längre i fördelningsfrågan, 15 år efter murens fall. Illusionen att allt har blivit bättre har kommit på skam, och de som får känna av det mest är de som är yngst och har det sämst ställt, säger Kent Härstedt, ordförande i UNICEF Sverige.

Arbetslöshet och dyr social service

Studien visar hur arbetslösheten påverkar barnen. I vissa länder, som Bulgarien och Polen, lever många barn i familjer där ingen av föräldrarna har arbete.
De fattiga tvingas ofta betala för hälsovård och utbildning som egentligen ska vara gratis, samtidigt som arbetslöshetsersättningar och bidrag inte räcker till för familjernas behov. I Uzbekistan går till exempel färre än sju av tio fattiga barn i skolan.

För låga miniminivåer

Regeringarna mäter ofta fattigdom som den mängd pengar ett hushåll behöver för att köpa en viss mängd varor. Men i verkligheten räcker dessa miniminivåer inte till. En nyligen genomförd studie i Kazakstan fann att den miniminivå som satts upp inte räckte för att hushållen ska klara sig.

Misslyckade mätningar

Studien konstaterar att många länder misslyckas med att mäta barnfattigdomens omfattning. För att synliggöra problemet anser forskarna att arbetslöshetsstatistiken borde fokusera på barn som lever i hushåll där ingen har jobb eller där inkomsterna är låga. Dessa barn löper störst risk att hamna i fattigdom.

Omfördelning krävs

Dessutom visar studien att arbetslösa barnfamiljer ofta har svårare att flytta till områden med många arbetstillfällen. De som ändå tar risken att flytta måste hitta bostad till familjen, skolor till barnen och nya social nätverk. Forskarna föreslår att länderna bör omfördela investeringarna så att de även når de fattigaste regionerna.

Drogmissbruk stort probelm

Alkohol ligger bakom upp till en tredjedel av dödsfallen bland unga män i vissa länder i regionen, samtidigt som sprutnarkomaner löper hög risk att dö i överdos eller av hiv. I en del centralasiatiska länder är andelen sprutnarkomaner tio gånger högre än i många västeuropeiska länder. Forskarrapporten efterlyser därför större insatser för att skydda barn från alkohol och narkotika, tillsammans med skolundervisning om droger.

Ladda ner UNICEF-rapporten som pdf

På UNICEFs forskningscenter Innocentis hemsida hittar du rapporten Social Monitor 2004»