Gå till innehållet

2,5 miljoner kronor till katastrofens offer

UNICEF Sverige anslår två och en halv miljon kronor till det katastrofdrabbade Asien.

UNICEF Sverige anslår två och en halv miljon kronor till det katastrofdrabbade Asien.

UNICEF finns på plats i alla de drabbade länderna. Det viktiga nu är att se till att det finns rent vatten, och att hindra spridningen av sjukdomar. De närmaste dagarnas arbete kommer att bli helt avgörande för de barn som har överlevt katastrofen, säger biträdande generalsekreterare Per Westberg, UNICEF Sverige.

UNICEF Sverige har startat en insamling till överlevande efter jordskalvet och flodvågen i Asien. Gåvor kan lämnas direkt på www.unicef.se/stod_oss/ge_en_gava_har eller på postgiro 90 20 01-7 , märk talongen ”Katastrofen i Asien”.

UNICEFs distributionsenhet i Köpenhamn arbetar dygnet runt för att kunna förse länderna i området med förnödenheter. På tisdagen lyfte ett flygplan från Köpenhamn med en hjälpsändning på 45 ton från Unicef. Planet ska till Sri Lanka med bland annat socker-saltlösning som kan rädda barn från uttorkning, vattenreningstabletter, medicinsk utrustning, tält och filtar. Ett annat plan håller på att lastas med förnödenheter som ska till Indonesien.

UNICEF finns redan på plats i alla länder som har drabbats av jordbävningskatastrofen i Asien, och har därför snabbt kunnat börja arbetet med att hjälpa människor som är skadade och hemlösa.

– Det är viktigt att komma ihåg att de här länderna kommer att behöva stöd även på längre sikt. I ett uppbyggnadsskede behöver de utrustning till rent vatten och sanitet, hälsoutrustning och utbildningsmaterial, säger Per Westberg.