Gå till innehållet

UNICEFs arbete i katastrofer

UNICEF har stor erfarenhet av att jobba för att hjälpa barn i katastrofer.

UNICEF har stor erfarenhet av att jobba för att hjälpa barn i katastrofer.

UNICEF finns på plats i 158 länder och därför är vi ofta redan i ett land när en katastrof inträffar. Då ställer vi snabbt om arbetet utifrån de nya förutsättningarna. Vi stannar dessutom kvar efter det akuta skedet och hjälper till med återuppbyggnaden.

Klicka på pdf:en intill så kan du läsa hur arbetet i en katastrofsituation fortskrider dag för dag, vecka för vecka.

UNICEFs arbete i katastrofer (PDF)