Gå till innehållet
Laddar…

Förnödenheter når flyktinglägren i Indien

UNICEF genomför nu avgörande insatser för att förhindra att epidemier sprider sig i de översvämningsdrabbade områdena.

UNICEF genomför nu avgörande insatser för att förhindra att epidemier sprider sig i de översvämningsdrabbade områdena.

UNICEF installerar bland annat vattentankar i flyktingläger i Nagapattinam och Kanyakumari. Så här långt finns här inga rapporter om kolerautbrott. Däremot finns fall av svåra diarréer. Därför distribuerar UNICEF socker-salt-lösning i stor omfattning för att förhindra att barn dör av uttorkning, som en följd av diarréer.

Hälsovård

I 13 distrikt har vaccinationskampanjer mot mässlingen och distribution av A-vitamin till barnen genomförts.
Under de närmaste fem dagarna genomför vår personal omfattande bedömning av hälsoläget i samtliga drabbade distrikt för beslut om vidare åtgärder.

Vatten och sanitet

UNICEFs vattenexperter utbildar lokala organisationer för att förbättra hygienen i flyktinglägren, allt för att förhindra epidemier. Samtidigt pågår utbildningskampanjer för människorna i lägren om hur de bäst undviker att bli sjuka.
UNICEF kartlägger olika frivilligorganisationers arbete för att upptäcka eventuella luckor där insatser behövs.

Traumabehandling

Man har genomfört en utbildning av ett nätverk med människor som ska hjälpa barnen att bearbeta sina traumatiska upplevelser.
1 januari träffades representanter från många organisationer för att utarbeta en plan för att hitta barn som kommit ifrån sina föräldrar.

Utbildning

Just nu pågår en genomgång av hur många av skolorna i de drabbade områdena som förstörts och vad som behövs göras för att ordna undervisning.