Gå till innehållet
Laddar…

I katastrofarbetet måste barnen prioriteras

Under sin rundresa i katastrofområdet lyfter UNICEFs högsta chef Carol Bellamy fram de fyra allra viktigaste behoven som måste uppfyllas för att återuppbyggnaden efter flodvågen ska lyckas.

Under sin rundresa i katastrofområdet lyfter UNICEFs högsta chef Carol Bellamy fram de fyra allra viktigaste behoven som måste uppfyllas för att återuppbyggnaden efter flodvågen ska lyckas.

– För att lyckas med rehabiltiteringen och återhämtningsarbetet i de översvämningsdrabbade länderna är det absolut nödvändigt att fokusera alla hjälpresurser på barnen, menar UNICEFs chef Carol Bellamy som efter sitt besök på Sri Lanka vill poängtera vad som måste prioriteras för att nå resultat på lång sikt.

1. Överlevnad

Först och främst gäller det förstås att hjälpa barnen att överleva. Det innebär att ge dem och deras familjer tillgång till rent vatten, toaletter, näring, mediciner och hälsovård.

2. Återförena familjer

För det andra måste vi hitta ensamma barn som kommit ifrån sina familjer, vi måste identifiera dem och se till att de återförenas med sina splittrade familjer eller med sina släktingar på hemorten.

3. Skydd mot exploatering

För det tredje måste vi se till att skydda de ensamma barnen från att utnyttjas och exploateras av vuxna. I kaoset efter en katastrof, när familjer splittras, när inkomsten uteblir, när all värdighet och allt hopp försvinner, är barnen mer sårbara för övergrepp. Vi måste se till att snabbt skapa trygghet kring barnen för att ge dem tillbaka tron på sin omvärld.

4. Tillbaka till skolan

Slutligen måste vi hjälpa barnen att bearbeta sina traumatiska upplevelser. Och det gör vi först och främst genom att få dem tillbaka till skolan så fort som möjligt. Det ger dem vardagliga rutiner som lugnar och skapar trygghet. Som en gammal kvinna i en av de förstörda byarna sa till UNICEF: ”för våra traumatiserade barn är skolan den bästa medicinen”.