Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF vädjar om pengar till glömda katastrofer

FN:s barnfond UNICEF kommer inte att gå ut aktivt och be om mer pengar till de drabbade i flodvågskatastrofen i Asien. Istället går man ut med en vädjan om 763 miljoner dollar till de glömda katastroferna i världen.

FN:s barnfond UNICEF kommer inte att gå ut aktivt och be om mer pengar till de drabbade i flodvågskatastrofen i Asien. Istället går man ut med en vädjan om 763 miljoner dollar till de glömda katastroferna i världen.

UNICEF har hittills fått in nära 300 miljoner dollar från regeringar och enskilda givare, och detta, tillsammans med redan planerade insamlingsaktiviteter, gör att man uppskattar att man kommer att få in tillräckligt med pengar till den omedelbara katastrofen och återuppbyggnaden i Asien.

Tar emot pengar

– Vi tar fortfarande emot pengar, men vi går inte aktivt ut och ber om mer, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

I Sverige har UNICEF hittills samlat in 37 miljoner kronor till flodvågskatastrofen, men man räknar med att få in 40 miljoner. Av dessa pengar har UNICEF själva samlat in 17 miljoner, och resten kommer från Radiohjälpen.

Rapport över världens katastrofer

UNICEF presenterar på onsdagen The Humanitarian Action Report 2005, som riktar fokus mot 33 länder där barn tvingas utstå väpnade konflikter, naturkatstrofer eller sjukdomar som hiv/aids. Det gäller länder som Uganda, Somalia, Burundi, Kongo-Kinshasa, Sierra Leone, Afghanistan, Colombia och Haiti. Två tredjedelar av länderna ligger i Afrika.

Glömda katastrofer lika viktiga

Människor världen över har ställt upp för de drabbade i flodvågskatastrofen i Asien. Men det är lika viktigt att komma ihåg de miljoner barn som kämpar för att överleva i de glömda katastroferna, slår rapporten fast.

I utsatta situationer som krig och katastrofer är barn särskilt utlämnade åt sjukdomar, undernäring och våld. Under det senaste decenniet har mer än två miljoner barn dött som en direkt följd av väpnade konflikter, och mer än tre gånger så många har blivit allvarligt skadade eller invalidiserade, enligt rapporten.

20 miljoner barn på flykt

Uppskattningsvis 20 miljoner barn har tvingats fly från sina hem på grund av konflikter, och mer än en miljon har blivit föräldralösa, eller skilda från sina familjer. Cirka 300 000 barnsoldater ­- pojkar och flickor under 18 år -är inblandade i mer än 30 konflikter världen över.

Enbart i Kongo-Kinshasa har över tre miljoner människor dött i den väpnade konflikten under de senaste fem åren. Rapporten innehåller också en särskild vädjan för Sudan, där UNICEF beräknar att det behövs humanitär hjälp för 289 miljoner dollar.

Handlar om överlevnad

Om UNICEF får gehör för sin vädjan kommer man att kunna ge omedelbart och långsiktigt stöd till barn i form av bland annat hälsovård, rent vatten, vaccineringar och skydd mot exploatering och övergrepp.

– Den här vädjan kanske kan uppfattas som en stor summa pengar, men för miljoner barn i de här länderna handlar det helt enkelt om överlevnad, trygghet och en strimma av hopp, säger UNICEFs chef Carol Bellamy.