Gå till innehållet

180 miljoner barn utnyttjas i farliga arbeten

UNICEF i London har tagit fram en rapport som visar att ett av tolv barn i världen arbetar under hemska förhållanden - i gruvor och andra riskfyllda arbetsplatser, som soldater, som slavar, inom sexindustri och kriminalitet.

UNICEF i London har tagit fram en rapport som visar att ett av tolv barn i världen arbetar under hemska förhållanden – i gruvor och andra riskfyllda arbetsplatser, som soldater, som slavar, inom sexindustri och kriminalitet.

Rapporten visar att barn tvingas in i en värld med arbete och exploatering på grund av fattigdom, brist på utbildning och bristande skydd från samhället.
Totalt arbetar 352 miljoner barn mellan fem och 17 år på olika sätt med olika typer av arbete, hel- eller deltid. Den största andelen barnarbetare finns i Afrika, där 41 procent av alla barn mellan fem och 14 år arbetar, jämfört med 21 procent i Asien och 17 procent i Latinamerika.
211 miljoner barn arbetar med jordbruks- och hushållsarbete.180 miljoner barn under 18 år arbetar under vidriga förhållanden, som bland annat soldater, prostituerade och gruvarbetare. 97 % av dessa barn lever i utvecklingsländerna.

Bekämpa fattigdomen

UNICEF efterlyser omedelbara åtgärder för att stoppa barnarbetet genom att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländerna. Och då måste industriländerna ge mycket mer i bistånd till utvecklingsländerna än vad som hittills gjorts.

– Enormt mycket återstår att göra för att skydda barns rättigheter världen över och för att skydda dem från att utnyttjas, menar organisationens brittiske chef David Bull.

UNICEF samarbetar med regeringar och organisationer på plats för att minska fattigdomen, öka utbildningsmöjligheterna, göra lokalsamhällena medvetna om barns rättigheter, driva fram lagar mot barnarbete. UNICEF arbetar också för att rehabilitera barn som blivit exploaterade.

Läs hela rapporten Child labour today