Gå till innehållet
Laddar…

Jordbävning i sydvästra Iran

En jordbävning (6,4 på Richter-skalan) har drabbat provinsen Kerman nära staden Zarand. Minst 175 människor har dödats och många fler har skadats. Irans UNICEF-ansvariga är på väg till området.

En jordbävning (6,4 på Richter-skalan) har drabbat provinsen Kerman nära staden Zarand. Minst 175 människor har dödats och många fler har skadats. Irans UNICEF-ansvariga är på väg till området.

Siffrorna ändras nästan varje minut så det är svårt att få grepp om hur allvarlig situationen verkligen är. Häftigt regnväder försvårar räddningsinsatserna i området.

UNICEF har fältkontor i Iran och personal därifrån är just nu på väg i bil från Karmand till Zarand. Steven Lauwerier, som är katastrofansvarig är på väg från Bam tillsammans med UNICEFs experter på vatten, hälsa och skydd av särskilt utsatta barn.