Gå till innehållet

Katastrofhjälp övergår i långsiktighet sextio dagar efter tsunamin

Sextio dagar har nu gått sedan tsunami-katastrofen den 26 december då mer än 162 000 människor miste livet. UNICEF kunde omedelbart reagera på krisen eftersom ordinarie personal redan fanns på plats i de drabbade områdena.

Sextio dagar har nu gått sedan tsunami-katastrofen den 26 december då mer än 162 000 människor miste livet. UNICEF kunde omedelbart reagera på krisen eftersom ordinarie personal redan fanns på plats i de drabbade områdena.

Totalt är 143 000 människor saknade och antas vara döda och drygt 943 000 personer blev hemlösa enligt FN:s statistik.

Skolor hög prioritet

Initialt låg fokus på att hålla de överlevande vid liv genom hälsoförnödenheter, presenningar och tält. En av UNICEFs första åtgärder var även att dela ut ”school-in-a-box” kitt för att hjälpa barnen att komma tillbaka till skolan eller en liknande utbildningsmiljö så fort som möjligt.

Normal miljö

– Av erfarenhet vet vi att barn har lättare att återhämta sig från ett trauma om de får vara i en normal miljö där de kan träffa andra barn i samma ålder, har möjlighet att leka och återvända till sina normala rutiner, säger Dermot Cary, utbildningssamordnare under katastsrofinsatserna.

UNICEF samordnar

Uppemot sexhundra UNICEF-medarbetare har funnits på plats och assisterat lokala myndigheter och icke-statliga organisationer i deras hjälpinsatser. En av UNICEF:s främsta roller är stötta och att samordna möten mellan olika organisationer på lokal nivå.

Långsiktiga insatser

Sedan mitten av januari har UNICEF inriktat sig på de långsiktiga behoven hos de överlevande. De drabbade barnen får psykosocialt stöd för att bearbeta sina hemska upplevelser. UNICEF tränar också volontärer i det fortsatta arbetet med att trygga barnens framtid under de närmsta månaderna och i att se till att de biståndspengar som är på väg används på bästa sätt.