Gå till innehållet

Större andel fattiga barn i OECD-länderna

Andelen barn som sedan början av 90-talet lever i fattigdom har ökat i 17 av 24 rika länder, enligt en ny rapport från UNICEFs forskningscenter.

Andelen barn som sedan början av 90-talet lever i fattigdom har ökat i 17 av 24 rika länder, enligt en ny rapport från UNICEFs forskningscenter.

Danmark och Finland har minst andel fattiga barn, mindre än 3 procent. Norge som hamnar på tredje plats i rankingen är det enda land där barnfattigdomen är låg och fortfarande minskar.

Ökad barnfattigdom i Sverige

Sverige hamnar fyra på listan, men hör till de länder där barnfattigdomen ökat sedan 90-talets början. Endast i fyra länder – Australien, Norge, Storbritannien och USA – har det skett avsevärda förbättringar under samma period.

Definitioner behövs

I rapporten konstaterar UNICEF att det är tre grundläggande faktorer som avgör nivån på fattigdomen bland barn – sociala trender, förhållanden på arbetsmarknaden och politiskt fattade beslut. Regeringarnas ekonomiska bidrag till familjer hänger samman med en lägre grad av barnfattigdom. UNICEF-rapporten uppmanar regeringarna att definiera begreppet barnfattigdom och sätta upp tidsbundna mål för fattigdomsbekämpning.

Läs hela rapporten i pdf-dokument nedan.
Rapport Child Poverty in Rich Countries (PDF)