Gå till innehållet
Laddar…

3,5 miljoner kronor behövs akut för att hjälpa Paraguays gatubarn!

I Paraguays huvudstad Asunción lever eller arbetar över 6 000 barn i åldrarna 3-16 år på gatorna. Regeringen har nu hotat med att samla in alla barnen och sätta dem i militärbaracker. UNICEF försöker hjälpa dessa barn till en trygg tillvaro.

I Paraguays huvudstad Asunción lever eller arbetar över 6 000 barn i åldrarna 3-16 år på gatorna. Regeringen har nu hotat med att samla in alla barnen och sätta dem i militärbaracker. UNICEF försöker hjälpa dessa barn till en trygg tillvaro.

Av Paraguays befolkning på över 5,6 miljoner människor är ca 35 procent barn. Fattigdomen är utbredd i landet, över 40 procent av befolkningen lever i fattigdom, och situationen har förvärrats de senaste åren. Arbetslösheten i landet gör att många fattiga familjer och barn söker en inkomst på gatorna. Det beräknas att över 13 procent av dessa barn arbetar på något sätt – bland annat kan arbetet bestå av att barnen tigger, säljer saker på gatorna eller tvättar bilar.

Föräldrar “hyr” ut sina barn

Speciellt illa är situationen i Paraguays huvudstad Asunción. Över 6000 barn i åldrarna 3-16 år lever eller arbetar på gatan i staden. Flickorna riskerar att hamna i prostitution. Ofta kan en vuxen ligga bakom. Det förekommer till exempel att föräldrar “hyr” ut ett barn till en annan vuxen som sen tar de pengar som barnet tigger ihop. Incest är vanligt och kan vara en faktor bakom att flickor föredrar att leva på gatan.

Kräver omdelbar handling

Situationen kräver att vi agerar omedelbart med ett tydligt rättighetsperspektiv för att säkerställa att de arbetande barnen ges ett alternativ till gatorna. UNICEF vill nu ansvara för att se till att dessa alternativ finns för barnen för att förhindra att militären samlar in barnen och sätter dem i baracker.

Uppsamlingshem

Målet är att säkerställa en trygg och säker tillvaro för barnen, att förbättra familjeförhållanden och lägga särskild fokus på behoven hos de barn som inte har någon familj. Uppsamlingshem ska öppnas där arbetande barn tas emot. Där ska barnen få tillgång till hälsovård, utbildning och socialt stöd. UNICEF kommer även att hjälpa barnen att återförenas med sina familjer i den mån det är möjligt. Utöver detta kommer arbete även göras för förhindra barnarbete i framtiden.

Framgångsrika projekt i andra delar

På andra platser i Paraguay har UNICEF redan framgångsrika projekt där barn har kunnat erbjudas alternativ till livet på gatan. Dessa visas nu för landets ledning som förslag på att det finns andra sätt att ta hand om barnen.

Vi behöver 3,5 miljoner

För att hjälpa barnen bort från gatan behövs 3,5 miljoner kronor. Ditt och andras bidrag kan betyda en värld av skillnad för barnen på gatan.
“Ge pengar nu!”:http://www.unicef.se/katastrofinsamling/