Gå till innehållet

Hem ljuva hem – en myt för många barn?

Inom den europeiska regionen dör i genomsnitt fyra barn under fjorton års ålder varje dag på grund av våld inom familjen. Årligen är det över 1300 barn!

Inom den europeiska regionen dör i genomsnitt fyra barn under fjorton års ålder varje dag på grund av våld inom familjen. Årligen är det över 1300 barn!

Siffrorna som kommer från Världshälsoorganisationen (WHO) är endast toppen av ett isberg. Många tusentals barn tvingas i åratal utstå våld och misshandel i sina hem.
Ett hem ska vara den plats där barn är som tryggast. För många barn är hemmet den farligaste platsen av dem alla. För att få bukt med det här problemet startar FN nu en kampanj i Europa under namnet Stoppa våldet mot barn. Agera nu.

FN kommer att forska i ämnet våld mot barn. Samarbete kommer att ske mellan UNICEF, FN:s kommissariat för Mänskliga Rättigheter (OHCHR), Världshälsoorganisationen och Europarådet. Dessutom kommer organisationerna att lyssna mycket till vad barn själva har att säga. Detta kommer att ligga till grund för en studie om våld mot barn som kommer att genomföras nästa år och ledas av FN:s generalsekreterare Kofi Annan.