Gå till innehållet
Laddar…

Handbok ska vägleda i kampen mot trafficking

UNICEF har tillsammans med IPU, Interparliamentarian Union, tagit fram en anti-trafficking-handbok för parlamentariker världen över.

UNICEF har tillsammans med IPU, Interparliamentarian Union, tagit fram en anti-trafficking-handbok för parlamentariker världen över.

UNICEF menar att det ligger i parlamentarikernas händer att stoppa exploateringen av barn.

Vid lanseringen av handboken underströk UNICEFs chef Bellamy vikten av att skydda barn och ungdomar från exploatering för att ge dem möjlighet att nå sin fulla potential och slå sig fria från fattigdomens bojor. Hon menar att detta är lika angeläget som arbetet med att ge små barn vaccinationer, näring och grundläggande hälsoförnödenheter.

Parlamentarikerna har ett val

Syftet med boken är att ge lagstiftare praktisk information om hur man kan bedriva politik och stifta lagar som effektivt bekämpar trafficking av barn – en exploatering som är spridd över hela världen.

– Parlamentarikerna har ett val, säger Bellamy. De kan antingen ta beslut som säkrar barnens säkerhet eller beslut som gör att barn lättare utnyttjas. Det första alternativet garanterar i stort sett en stark nationell utveckling medan det senare tillåter fattigdomen att fortsätta.

Lagstiftarna har unika möjligheter att förändra barns liv genom att stifta och implementera lagar som skyddar barnen, genom att anslå nödvändiga resurser från den nationella budgeten och genom att ställa regeringar, industrier och det civila samhället till svars i parlamentariska utredningar.

Utan lagligt beskydd

– När barn i fattiga länder står utanför lagligt skydd lockas de ofta av löften om en bra utbildning eller ett bättre jobb, menar Bellamy. Barnen hamnar långt hemifrån eller i ett annat land, förvirrade och i avsaknad av papper och beskydd. De kan tvingas in i prostitution, hushållstjänstgöring under slavlika förhållanden, ofrivilliga äktenskap och riskfullt arbete.

Miljoner barn utsätts årligen för trafficking. Det utgör en del av en lönsam industri som även inkluderar korruption och andra former av kriminalitet. Trafficking omsätter så mycket som tio miljarder dollar per år och börjar härmed hamna på samma nivå som den illegala handeln med vapen och narkotika, enligt Bellamy.

– Om rättsliga myndigheter hänger sig åt att skydda de yngsta medborgarna uppmärksammas det faktum att det är hela samhällets ansvar att se till att barnen mår bra, istället för att ansvaret enbart ligger på dem som jobbar med barn, avslutar Bellamy.