Gå till innehållet
Laddar…

Flickor går miste om skolgång

Miljoner flickor världen över får fortfarande inte gå i skolan. FN:s mål att alla barn ska gå i grundskola 2015 ser därmed inte ut att uppfyllas. Det visar en ny rapport från UNICEF, som har undersökt jämställdheten när det gäller andelen flickor och pojkar i grundskolan.

Flicka i skolbänk.Foto: UNICEF Miljoner flickor världen över får fortfarande inte gå i skolan. FN:s mål att alla barn ska gå i grundskola 2015 ser därmed inte ut att uppfyllas. Det visar en ny rapport från UNICEF, som har undersökt jämställdheten när det gäller andelen flickor och pojkar i grundskolan.

Enligt rapporten har världens länder ändå gjort framsteg. Fler barn än någonsin går i skolan, och detta beror delvis på att fler flickor får gå i skolan.
Av 180 länder där det finns tillgängliga data är 125 på väg att i år uppnå jämställdhet mellan pojkar och flickor beträffande skolgången. Att lika många flickor som pojkar ska gå i skolan 2005 är ett delmål som FN har satt upp på vägen till millenniemålet 2015, då alla barn ska gå i grundskola enligt en utfästelse från världens ledare.

Fortfarande stora orättvisor

Trots detta finns det stora orättvisor mellan könen när det gäller möjligheten att få gå i skola. I tre stora delar av världen – Mellanöstern/Nordafrika, södra Asien samt västra och centrala Afrika – kommer man inte att uppnå jämställdhetsmålet 2005.

– När man utestänger flickor från skolan, tar man ifrån dem deras framtid. En flicka som får utbildning får bättre levnadsvillkor, hon kan bättre stå emot alla former av övergrepp och kan bättre skydda sig mot hiv/aids, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Stora skillnader världen över

Rapporten visar på stora skillnader mellan olika delar av världen, men även på skillnader inom länderna. Med nuvarande takt kommer de flesta länderna i Mellanöstern/Nordafrika, östra Asien/Stilla Havsområdet och Latinamerika/Västindien att uppnå målet att alla barn ska gå i skola 2015. Däremot kommer de flesta länderna söder om Sahara i Afrika och många länder i södra Asien inte ens i närheten av målet om de inte gör stora insatser för att snabba på utvecklingen.

Flera orsaker

Det största hindret för ökad skolgång är fattigdom. En annan avgörande faktor för om ett barn ska få gå i skolan är moderns utbildning. 75 procent av de barn i utvecklingsländer som inte gick i skolan, hade mödrar som själva inte hade fått någon utbildning.
Förekomsten av hiv/aids, inbördeskrig, barnarbete, handel med barn och naturkatastrofer har också en stor inverkan på om barn går i skolan.

Stora förändringar krävs

Rapporten slår fast att om en jämställd grundskola för alla ska bli verklighet så måste det ske stora förändringar. Alla länder måste börja se utbildning som en grundläggande mänsklig rättighet, och inte som ett valfritt tillägg när budgeten så tillåter.
Rapporten framhåller Kenyas, Tanzanias och Ugandas beslut att avskaffa skolavgifter i grundskolan som en sådan viktig kursändring.

Men om klassrummen ska öppnas för alla så måste det internationella stödet också öka. FN uppskattar att det behövs 5,6 miljarder dollar årligen för att alla barn ska få gå i grundskola.

– Rapporten visar att det behövs många och stora insatser både för att bryta ner de hinder som stänger ute flickor från skolan, och för att göra det möjligt för alla barn att gå i skolan, säger Véronique Lönnerblad.

Jämställdhetsmålet 2005 – länderstatistik

Följande tio utvecklingsländer ligger bäst till när det gäller att leva upp till målet att lika många flickor ska gå i skolan som pojkar:

I Peru, Vietnam, Ghana, Sao Tomé och Principe, Colombia och Surinam går det 100 flickor på 100 pojkar i skolan.

I Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina och Moldavien är man nästan framme vid målet. Där går det 99 flickor på 100 pojkar i skolan.

Följande tio utvecklingsländer ligger sämst till för att klara jämställdhetsmålet:

I Jemen går det 61 flickor på 100 pojkar, i Niger 67, Tchad 69, Burkina Faso 71, Mali 74, Elfenbenskusten 76, Guinea-Bissau 76, Benin 78, Guinea 79 och Pakistan 83.

Här hittar du mer information och rapporten i sin helhet.