Gå till innehållet
Laddar…

Etiopiens hungerkris förvärras

Heger 136 000 barn är kraftigt undernärda och i akut behov av hjälp. UNICEF vädjar om pengar för att hjälpa de drabbade och för att förhindra att problemen återkommer nästa gång regnet faller sent.

Ett undernärt barn ska vägas på UNICEFs näringscenter.Foto: UNICEF/Heger 136 000 barn är kraftigt undernärda och i akut behov av hjälp. UNICEF vädjar om pengar för att hjälpa de drabbade och för att förhindra att problemen återkommer nästa gång regnet faller sent.

Etiopien har drabbats av en utbredd hungerkris till följd av svår torka. Omkring 136 000 barn lever i de värst drabbade områdena i landet och befaras vara svårt undernärda. FN med samarbetspartners vädjar nu om 320 miljoner USD för katastrofhjälp till området. Hittills har 47 % av detta kommit in.

– Det behövs verkligen en snabb reaktion för att undvika att barn dör – och det gäller att agera så fort som möjligt, säger Eric Durpaire, UNICEFs programchef i Somaliregionen i Etiopien.

Långvarig torka under de senaste fem åren, särskilt i den östra Somaliregionen i landet, har skadat jordens bördighet och färre grödor kan gro. Denna säsongs regn kom sent och varade inte särskilt länge. Betesmarker har kommit att bli öken, många boskapsdjur har dött och marken ger knappt någon avkastning till brukarna.

Katastrofen drabbar 3,8 miljoner människor

Utöver de barn som nu är svårt undernärda är ytterligare 360 000 barn i behov av kompletterande kost för att deras levnadsförhållanden inte ska förvärras och bli akut. Beräkningar visar på att totalt 3,8 miljoner människor är i akut behov av humanitär hjälpt.
UNICEFs Eric Durpaire säger att utöver akut hjälp, så behöver Etiopien också mer långsiktigt stöd. Annars kommer samma problem återkomma varje gång regnet faller sent.

Matprogram hjälper undernärda barn

UNICEF stödjer landets terapeutiska matcenter (TFC) som genom särskilt utvecklade matprogram hjälper undernärda barn. Dessa center spelar en oerhört viktig roll i den här krisen och är mycket populära, eftersom behandlingen verkligen fungerar. Efter en månad kan barnen skickas hem friska. Men för att klara av den pågående hungerskrisen behöver matcentren i Etiopien omgående mer stöd. Om inte matprogrammen utökas, så riskerar uppemot 170 000 svårt undernärda barn att dö i år.

Ett exempel på ett terapeutiskt matcenter finns i staden Bisidimo. Kvinnor färdas upp till 5 mil för att deras barn ska bli behandlade här. I januari kom 25 barn för att behandlas. I februari handlade det om 50 stycken och i mars kom 120 barn. Det terapeutiska matcentret i Bisidimo arbetar nu till max och kan tvingas säga nej till fler barn.

Torkan ersattes av översvämning

I ödets ironi har människor som kämpat mot torkan när regnet väl kom dessutom drabbats av översvämningar. Kraftiga regnfall i Ogadenöknen Somaliregionen har skapat de värsta översvämningarna i området på 50 år och lämnat ca 105 000 människor i stort behov av hjälp.

UNICEFs vädjar om akut hjälp

UNICEF vädjar nu om 54,6 miljoner USD, varav 13 miljoner USD behövs till de första sextio dagarna. UNICEF stöder idag 38 etiopiska matcenter och vill med dessa medel utöka de terapeutiska matcentrens program, tillhandahålla kompletterande kost till 360 000 undernärda barn i samarbete med FNs livsmedelsprogram och dessutom tillhandahålla katastrofhjälp, som t ex filtar och vattenreningsmaterial, till de 105 000 som drabbades av översvämningen i Somaliregionen.