Gå till innehållet
Laddar…

Kick-Polio-Out-Of-Africa!

Årets afrikanska vaccinations-kampanj Kick-Polio-Out-Of-Africa är världshistoriens största organiserade hälsoinsats! Målet är att stoppa den globala spridningen av polio som tagit fart under det senaste året.

Medlemmar i ett mobilt vaccinationsteam som går från dörr till dörr för att nå ut till alla barn.Foto: UNICEF Årets afrikanska vaccinations-

kampanj Kick-Polio-Out-Of-Africa är världshistoriens största organiserade hälsoinsats! Målet är att stoppa den globala spridningen av polio som tagit fart under det senaste året.

Nu genomförs den tredje insatsen för i år

Bland de fattigaste områdena i Afrika, där de mest sårbara barnen finns, har poliospridningen satt fart och även börjat sprida sig globalt. I mitten av maj satte man igång årets tredje stora vaccinationskampanj i just dessa utsatta områden. Mobila vaccinationsteam med tusentals hälsoarbetare går bokstavligt talat från dörr till dörr för att nå ut till alla barn.
Detta är den tredje i en serie vaccinationskampanjer under 2005. Målsättningen nu i maj är att skydda minst 77 miljoner barn under fem års ålder i minst tio av de afrikanska länder där den förlamande sjukdomen fortfarande är ett hot.
Ett barn får en dos oralt poliovaccin av en hälsoarbetare.Foto: UNICEF/Yahaja Ett barn får en dos oralt poliovaccin av en hälsoarbetare.

Alla barn under fem år måste få vaccin

– Den mest avgörande faktorn när det gäller att utrota polio är att se till att alla barn under fem år är vaccinerade, säger UNICEFs polioexpert Dennis King. I stora delar av Afrika och södra Asien innebär arbetet med att stoppa virusets spridning att man når de allra fattigaste barnen.

Världshistoriens största organiserade hälsoinsats

Afrikas första två poliokampanjer, i februari respektive mars i år, hade som mål att nå runt 100 miljoner barn i 23 afrikanska länder – detta gör årets kampanj till världshistoriens största organiserade hälsoinsats! Som ett resultat av detta har antalet fall av polio, särskilt i Nigeria, sjunkit kraftigt. Men viruset finns fortfarande kvar och utgör ett hot för alla barn som inte vaccinerats.

Spritt sig från Västafrika

Den pågående polioepidemin blossade upp i Västafrika år 2003. På grund av försvagade immunförsvar kunde smittan spridas och fick fart över kontinenten. Hittills har nya fall av sjukdomen brutit ut i 16 länder som tidigare varit fria från polio. Sjukdomen har nu spridit sig över Röda Havet och in i Saudiarabien och Yemen. Polio har till och med spridit sig så långt som till Indonesien, där man varit befriade från polio i decennier.

– I slutet av 2002 och i början av 2003 var alla afrikanska länder, med undantag för Niger och Nigeria, fria från polio. De afrikanska länderna hade haft stora framgångar och stabila positiva erfarenheter av att stoppa poliovirusets spridning. Så alla de nationella vaccinationsdagarna under året är ett försök att få tillbaka dessa länders status som poliofria, säger Dennis King.

Tumnageln målas som bevis för att barnet fått sitt poliovaccin.Foto: UNICEF/Yahaja Tumnageln målas som bevis för att barnet fått sitt poliovaccin.

Vaccin till varenda unge

UNICEF och deras samarbetspartners i det globala initiativet att utrota polio, är fast beslutna att nå ut till varenda unge med livsavgörande poliovaccin. Vid dessa kampanjer delar man även ut A-vitamindroppar – en strategi för att förstärka immunförsvaret.
Ytterligare vaccinationskampanjer mot polio kommer att genomföras i Afrika under året. En utvärdering kommer att göras i augusti, då all data från dessa kampanjer samlats in.

Men mer pengar behövs. Totalt behövs 50 miljoner USD till juli för att finansiera utrotningsinsatserna för resten av året. Ytterligare 200 miljoner USD kommer att behövas till 2006 för att säkerställa 2005 års insatser och för att se till att polio försvinner för alltid!