Gå till innehållet
Laddar…

Barnhemsbarn utsätts för våld

Våld mot barn på barnhem och institutioner förekommer över hela Europa och Centralasien. Det visar forskning som har sammanställts av UNICEF inför en internationell konferens om våld mot barn. Forskningen visar att det finns stora kunskapshål och bristande data.

Våld mot barn på barnhem och institutioner förekommer över hela Europa och Centralasien. Det visar forskning som har sammanställts av UNICEF inför en internationell konferens om våld mot barn. Forskningen visar att det finns stora kunskapshål och bristande data.

– Barn på institutioner av olika slag är särskilt sårbara därför att de har skiljts från samhället och lever i en isolerad miljö, säger Maria Calivis, UNICEF:s regionchef för Öst- och Centraleuropa samt forna Sovjet. Ju mer isolerad miljön är, desto större är risken för våld, och desto mindre är chansen att det rapporteras. Vi måste komma ihåg att saker och ting redan har gått fruktansvärt fel för barnen som hamnar på institutionerna. De har redan skadats av familjeproblem och det förhöjer deras sårbarhet.

Runt en miljon barn

Ingen vet exakt hur många barn i Europa och Centralasien som bor på barnhem och på institutioner. Beräkningar, som tros vara i underkant, visar på att det handlar om runt en miljon barn. Bristande data försvårar arbetet med att motverka problemet.

Konferens i Slovenien

Den internationella konferensen äger rum 5-7 juli i Ljubljana i Slovenien. Den anordnas i samarbete mellan den slovenska regeringen, Europarådet, UNICEF, Världshälsoorganisationen (WHO), Högkommissionen för mänskliga rättigheter (OHCHR) och den rådgivande panelen för icke-statliga organisationer (the NGO Advisory Panel). Konferensen är en av nio konsultationer inför den av Kofi Annan ledda studien om våld mot barn som kommer att presenteras år 2006.

UNICEF uppmanar de ministrar som ska delta i mötet om våld mot barn att:

  • Lagstifta mot all form av våld mot barn i alla sammanhang – i hemmet, på institutioner, i skolor och samhället i övrigt.
  • Se till att barn bara hamnar på institutioner när alla andra lösningar uttömts
  • Samla in tillförlitlig och jämförbar data om barn på institutioner
  • Skapa kanaler för barn på institutioner så att de kan klaga om de blir illa behandlade, samt se till att barnen känner till hur de ska gå till väga
  • Kontrollera personalen som jobbar med barn på institutioner, betala dem ordentliga löner och se till att de är kvalificerade att hantera de problem och spänningar som kan uppstå.

Mer information: www.violencestudy.org