Gå till innehållet
Laddar…

Satsning på mödravård skyddar barn mot hiv

Varje år smittas omkring 600 000 barn av sin hiv-positiva mamma - under graviditeten, vid födseln eller via amningen. På ett sjukhus i Kamerun har man tillsammans med UNICEF lyckats bevisa att det går att halvera den siffran.

Nyfödd bebis på huvudsjukhuset i Yaoundé.Foto: UNICEF Varje år smittas omkring

600 000 barn av sin hiv-positiva mamma – under graviditeten, vid födseln eller via amningen. På ett sjukhus i Kamerun har man tillsammans med UNICEF lyckats bevisa att det går att halvera den siffran.

I de länder i Afrika som är värst drabbade av hiv/aids har barnadödligheten på senare år dubblerats. Tack vare ett effektivt samarbete på huvudsjukhuset i Kameruns huvudstad Yaoundé, har man lyckats halvera det antal fall där barn smittas av hiv-viruset från sin mamma.
Verksamheten på sjukhusets mödravårdscentral stöds av UNICEF och den lokala organisationen Chantal Biya Foundation. Här erbjuds ett samlat utbud av service under ett och samma tak. Man hjälper kvinnor och barn både med förebyggande insatser och behandling samt ger dem all den omvårdnad de behöver under och efter graviditeten.

Halvering av antalet barn som smittas

En gravid kvinna som är hiv-positiv har 25-30 % risk att föra viruset vidare till barn om ingen förebyggande behandling sätts in.

– Tack vare våra samlade insatser har vi fått ner den nivån till 12 % – detta motsvarar en minskning med 50 %, säger Dr Gilbert Tene, som övervakar programmet på pediatrikavdelningen på Yaoundés huvudsjukhus.

En nybliven mamma deltar i ett informationsmöte.Foto: UNICEF Micheline är en av nio mammor som deltar i ett informationsmöte.

Kostnadsfri bromsmedicin och rådgivning

Vid den första konsultationen på mödravårdscentralen erbjuds kvinnor gratis hiv-test och rådgivning. Kvinnor som är smittade av viruset får gratis antiretrovial behandling (bromsmedicin), vilket kan halvera risken att föra vidare viruset till barnet.
Behandlingsmöjligheterna inkluderar en månadslång kur med zidovudine (AZT) under graviditetens sista veckor, eller en engångsdos av nevirapine vid födseln, följt av en dos till barnet inom 72 timmar.
Månaderna före födseln erbjuds informationsmöten med utbildade rådgivare för ge kvinnorna möjlighet att prata om att förebygga hiv/aids, graviditet, näring samt om risker och fördelar med amning. Efter födseln kommer de bebisar vars mammor är hiv-positiva till pediatrikavdelningen. Här får de speciell vård tills deras hiv-status har fastställts. Hiv-positiva barn får gratis antiretroviala mediciner fram till 15 års ålder.

Dr. Gilbert Tene diskuterar näringsproblem med en mamma.Foto: UNICEF Dr. Gilbert Tene diskuterar näringsproblem med en nybliven mamma.

Förhoppning om nationellt program

– Nu när vi har nått dessa kraftfulla resultat med vårt förebyggande program samt med vård och behandling till hiv-positiva barn, skulle vi även vilja införa ett hemmabaserat vård- och stödprogram, säger Dr Tene.

Omkring 10 % av de kamerunska kvinnorna som blir gravida är hiv-positiva. Att införa program likt det i Yaoundé på nationell nivå skulle årligen skydda tusentals bebisar från att smittas av hiv.