Gå till innehållet
Laddar…

Utrota barnfattigdomen nu: UNICEFs första C8-möte samlar unga företrädare från hela världen

När G8-ledarna förbereder sig för det årliga toppmötet i Skottland, samlas även en grupp unga delegater i ett allra första C8-möte.

När G8-ledarna förbereder sig för det årliga toppmötet i Skottland, samlas även en grupp unga delegater i ett allra första C8-möte.

Mellan den 3-5 juli håller UNICEF det första C8-mötet, C8 Children?s Forum, i Dunblane. C8-mötet är en version av G8-mötet, med och för barn. Vid toppmötet kommer företrädare under 18 år från åtta av världens fattigaste länder att närvara – Bhutan, Kambodja, Moldavien, Yemen, Guinea, Sierra Leone, Lesotho och Bolivia. De träffar där sina motsvarigheter från G8-länderna – Ryssland, Frankrike, Italien, Tyskland och Storbritannien – för att debattera, diskutera och föra upp barnens frågor på G8-ledarnas agenda.

C8-ledare

17-åriga Polina Panainte kommer från Moldavien. I sin by, Lapusna, leder Polina en icke-statlig organisation som arbetar förebyggande mot våld och exploatering av barn. Många barn i Moldavien överges av sina föräldrar, som ofta begett sig utomlands för att leta arbete.

– I mitt land lämnas många barn utan föräldrars vård för att föräldrarna arbetar utomlands. Barn är inte dumma och de vet att det inte måste vara så. Det är inte rättvist när det finns någon att göra åt saken. G8-ledarna borde använda sin makt åt att förändra saker och ting. Jag skulle vilja att de lyssnar på barnen. Jag skulle vilja att de lyssnar på mig. Mitt budskap är: ”Det är dags att utrota barnfattigdomen nu”, säger hon.

Aminata Palmer, representant för Sierra Leone, är den yngsta deltagaren vid C8-mötet. Hon är endast elva år och hon uttrycker oro över det stora antalet barn i hennes hemland som inte får uppleva sin femårsdag. Aminata manar G8-ledare att hjälpa barnen och ge dem kvalitativ utbildning och hälsovård samt att stoppa diskriminering av barn.

Zoya Elagina, från Ryssland, tror att samspel är sättet att uppnå fred.

– Det är verkligen dåligt när vi försöker separera världen i olika delar, som de stora åtta, de stora sju etc. Vi borde vara enade, vi borde vara samlade. Bara då är det möjligt att skapa en fredlig värld att leva i, säger 17-åriga Zoya som är särskilt intresserad av frågan om barn och hiv/aids.

Gedigen dagordning

De teman som kommer att tas upp på C8-mötet är inom tre huvudområden:

  • Millenniemålen
  • Afrikanska kommissionens rekommendationer
  • Utrota fattigdomen nu (handel, bistånd och skulder)

En mängd frågor kommer att debatteras och diskuteras inom följande ämnen:

  • Barn och hiv/aids
  • Utbildning
  • Hälsa, fattigdom
  • Svält och näring
  • Exploatering
  • Demokratisering och ledande

De ungas manifest

Vid ett formellt offentligt plenum på mötets sista dag kommer C8-ledarna att presentera ett manifest med rekommendationer. Dessa kommer att överlämnas till G8-ledarna. I en värld där omkring 600 miljoner barn lever i absolut fattigdom är deras förhoppning att utrota barnfattigdomen en gång för alla.