Gå till innehållet

C8 vill få världens ledare att lyssna

UNICEFs första toppmöte C8 är över och delegaterna på väg hem. Mötet resulterade i rekommendationer som överlämnades till G8-ledarna under veckan.

UNICEFs första toppmöte C8 är över och delegaterna på väg hem. Mötet resulterade i rekommendationer som överlämnades till G8-ledarna under veckan.

Den grupp unga delegater från Bhutan, Kambodja, Moldavien, Yemen, Guinea, Sierra Leone, Lesotho, Bolivia samt Ryssland, Frankrike, Italien, Tyskland och Storbritannien som deltog i UNICEFs första barntoppmöte, C8 Children?s Forum, är på väg hem. Evenemanget, som hölls i Dunblane och Edinburgh i Skottland, föregick G8-mötet som hölls i närliggande Gleneagles.

Alternativa lösningar överlämnades till G8

Deltagarna – samtliga mellan 11 och 18 år – tog fram en plan med rekommendationer till G8-ledarna. Rekommendationerna har sammanställts å världens barn och ungas vägnar i en begäran att deras rättigheter respekteras.

– Vi har delat med oss av erfarenheter, vi har diskuterat, vi har talat om problem och vi har funnit lösningar som vi kan ge till G8, säger Lorenzo Cusullo, 16, från Italien.

Bland rekommendationerna fanns uppmaningar om att alla länder ska implementera FN:s Konvention om Barnets Rättigheter, att utrota fattigdomen, att skydda barn från våld, att se till att alla barn har möjlighet att få gratis, kvalitativ utbildning.

Diskussioner om svåra utmaningar

Konferensen, som pågick under tre dagar, bestod även av diskussioner och debatter om de svåraste utmaningarna som barn och unga står inför idag. Konflikter, brist på utbildning och spridningen av hiv/aids diskuterades.

Vid öppningen av C8-toppmötet deltog skådespelaren, tillika UNICEF-ambassadören, Ewan McGregor, och delegaterna deltog i en av Live 8-konserterna. Deltagarna mötte även Skottlands premiärminister Jack McConnell, som försäkrade att G8-ledarna skulle få ta del av rekommendationerna från C8-mötet.