Gå till innehållet
Laddar…

Zimbabwe: Tusentals utan hem efter att deras hus jämnats med marken

Zimbabwes krafttag för att få stopp på svarthandeln drabbar tiotusentals barn i landet. Taniya, 3 år, är ett av dem.

Zimbabwes krafttag för att få stopp på svarthandeln drabbar tiotusentals barn i landet. Taniya, 3 år, är ett av dem.

Foto: UNICEF/Zimbabwe

250 000 har blivit hemlösa

Tjocka dammoln virvlar runt i luften där treåriga Taniya står alldeles stilla och gråter. För drygt tre veckor sedan förstördes Taniyas föräldrars hem som en del av de regeringsunderstödda insatserna att rensa upp städer och bekämpa svarthandeln i Zimbabwe. Insatser som har förstört tiotusentals bosättningar och affärsverksamheter – det vill säga hem och marknadsstånd – och har drabbat de som redan levde på marginalen särskilt hårt. Uppskattningsvis har nu 250 000 zimbabwier blivit hemlösa.

Taniyas familj var aldrig välbärgad; deras hem bestod av en hydda med två rum som hennes far hade byggt själv. Han berättar att det tog honom åtta månader att samla ihop pengar till materialet och sedan tre veckor att bygga.

Det tog bulldozern 15 sekunder att jämna deras hus med marken.

Hjälpbehovet ökar

Sedan deras hus förstördes har Taniya varit i ett ”transit-läger” för flyktingar. När hon kom till lägret var hon en av ca 400. Den siffran har nu ökat markant. Hjälporganisationer skyndar för att möta den överväldigande efterfrågan på vatten, sanitet, filtar, plastskynken till skydd för solen, mat och medicinsk hjälp till de många flyktingarna i landet. Enligt FN skapar regeringens insatser – som kommer vid en tid då biståndet till Zimbabwes befolkning är praktiskt taget uttömt – en än värre situation och minskar möjligheterna att lösa situationen för Zimbabwe. Situationen gör livet svårare för barnen i landet.

– Givare har rätt att vara oroliga för hur de mänskliga rättigheterna efterlevs och ledandet av landet, såsom de också skulle vara om det handlade om något annat land, säger Dr Festo Kavishe, chef för UNICEF i Zimbabwe, som leder de humanitära insatserna. Men genom att hålla tillbaka biståndet, som det finns ett akut behov av för grundläggande sjukvård och utbildning, så går givarna också miste om möjligheten att stödja och engagera sig på en gräsrotsnivå.

Svår situation för folket

Allt detta kommer när en rad komplicerade faktorer redan sätter en enorm stress på befolkningen. En hiv/aids-pandemi, försämrad ekonomi och torka har lett till världens största ökning av barnadödlighet och att nästan 25% av befolkningen är hiv-smittade.

Medan antalet flyktingar ökar i ohygglig takt och den politiska verksamheten spelas ut, griper Taniya fast i det enda hon har kvar, en docka. Hon skyddar dockan från damm och erbjuder just det skydd hennes föräldrar för tillfället inte kan erbjuda henne.

Skrivet av James Elder
Svensk översättning av Eva Hjälmered