Gå till innehållet
Laddar…

Kylan i Peru innebär livsfara för barnen

I Perus bergsområden dör barn till följd av vintermånadernas kalla väder. Mellan juni och augusti sjunker temperaturen ofta under nollgraderstrecket och kylan betraktas som en katastrof.

Liten bebis med dubbla mössor.Foto: UNICEF I Perus bergsområden dör barn till följd av vintermånadernas kalla väder. Mellan juni och augusti sjunker temperaturen ofta under nollgraderstrecket och kylan betraktas som en katastrof.

UNICEF arbetar på plats i landets höglänta regioner för att undvika problem som orsakas av det kalla vädret. Enligt UNICEFs chef i Peru, Andres Franco, kan köldknäpparna förutses och med hjälp av förebyggande arbete kan dödsfall undvikas.

Barnen dör av luftvägsinfektioner

I vissa områden där UNICEF arbetar är 100 procent av barnen kroniskt undernärda. Bristen på fullgod näring och skydd från extremt väder, gör att barnen är särskilt mottagliga för infektioner. Bronkit och lunginflammation är de främsta dödsorsakerna i den kalla miljön.

– Vanligtvis är det barn under ett års ålder som är de mest utsatta. När de får luftvägsinfektioner med andningssvårigeheter dör de väldigt snabbt, förklarar Andres Franco.

Barn med mössor och tjocka tröjor.Foto: UNICEF

Hjälp sänds till drabbade områden

Förnödenheter måste levereras i maj för att man ska kunna undvika en katastrof. Vid kraftigt snöfall blir det omöjligt att ta sig fram på vägarna och områdena i riskzonen blir omöjliga att nå fram till. Tusentals barn är då i fara.

– I år har vi varit lite mer aggressiva i våra förebyggande åtgärder. Vi har förberett mer. Tillsammans med Hälsodepartementet har vi planerat transporter som kan nå de utsatta samhällena i god tid. Vi har redan skickat spisar till de områden som vi vet kommer att drabbas och vi har dessutom sänt tyger och kläder till barnen under ett år och deras mödrar, berättar Andres Franco.

Utbildning av mödrar och sjukvårdspersonal

UNICEF stödjer också lokala workshops med syfte att utbilda mödrar och sjukvårdspersonal att upptäcka köldrelaterade sjukdomssymptom. Men trots dessa insatser vet man att barnen kommer drabbas hårt, precis som de gjort under de senaste åren.
Vid mitten av juli 2004 hade 60 barn dött till följd av det hårda kalla vädret.

– En del av de siffror vi har kommer från Hälsodepartementet och jag är övertygad om att detta bara är toppen av isberget, fortsätter Andres Franco.

Ännu kraftfullare insatser behövs

En bebis får en extra mössa.Foto: UNICEF UNICEF tillhandahåller regelbundet varma kläder, filtar, spisar och antibiotika. Lokala myndigheter och organisationer – till och med Perus hälsominister, Pilar Mazzetti – kämpar för att stoppa den pågående tragedin. Men förra året uttalade representanter för UNICEF i Peru en misstro om att den peruanska regeringen inte gjorde tillräckligt för att förhindra att barnen dör – ett uttalande som inte uppskattades av regeringen.

Strängare kyla på väg

UNICEF arbetar tillsammans med peruanska myndigheter för att vända trenden. Men trots UNICEFs och andra organisationers arbete ser det ut som om situationen kommer att upprepa sig framåt augusti och september då de allra kallaste temperaturerna brukar infalla.