Gå till innehållet
Laddar…

Matkrisen i Niger hotar nu fler länder

Trots att UNICEF och andra organisationer varnade för matbrist redan i våras har man inte fått tillräckligt med resurser för att lösa situationen. 800 000 barn är i behov av akut hjälp.

Mamma med svältande barn.Foto: UNICEF Trots att UNICEF och andra organisationer varnade för matbrist redan i våras har man inte fått tillräckligt med resurser för att lösa situationen. 800 000 barn är i behov av akut hjälp.

Orsaken till katastrofen är att svår torka har gett dåliga skördar och att gräshoppssvärmar förstört en stor del av den gröda som klarat sig. Nästa skörd blir inte förrän tidigast i oktober och maten räcker helt enkelt inte.
Undernäring hotar 3,6 miljoner människors liv i Niger – 800 000 av dem är barn under fem år. Eftersom krisen nu hotar att sprida sig inom regionen har UNICEF och dess samarbetsorganisationer vädjat om ytterligare 12 miljoner USD (ca 95 miljoner kronor).

Situationen är akut

– Av alla dessa 800 000 barn är 250 000 redan undernärda och ytterligare 30 000 är mycket svårt undernärda, berättar Enrico Leonardi, UNICEFs programansvarige i landet.

– Just nu är katastrofen begränsad till Niger. Men tyvärr är risken stor att även grannländerna drabbas, som t ex Nigeria, Mali och Burkina Faso. Vi måste tackla det här problemet så fort som möjligt innan situationen där blir lika allvarlig som i Niger.

Ökat tryck på UNICEFs näringscenter

UNICEF driver sedan länge ett omfattande utvecklingsprogram i Niger som är ett land med allvarliga problem när det gäller barns hälsa, näring, utbildning och tillgång till rent vatten.
UNICEF stödjer bland annat flera terapeutiska näringscenter i landet. Här ökar nu antalet inskrivna barn dramatiskt. Hittills har UNICEF utbildat 80 hälsoarbetare i hur man behandlar allvarligt undernärda barn och försett 15 näringscenter runt om i landet med terapeutiskt material, utrustning och mat. UNIMIX – särskild föda för undernärda barn – och 600 kubikmeter spannmål kommer att distribueras.

Katastrofen hade kunnat undvikas

UNICEFs chef i Niger Aboudo Adjibade menar att katastrofen kunde ha undvikits om man hade gjort en korrekt bedömning av torkan och gräshoppsinvasionen under 2004.

– Det är fruktansvärt att se så många undernärda barn, säger han. Den här situationen hade kunnat förutses och UNICEF vädjade redan i våras om faran, men vi fick inte tillräckligt med uppmärksamhet och resurser för att hantera situationen.

Aboudo Adjibade hoppas att det internationella samfundet nu kommer att agera kraftfullt utifrån de enorma behov som finns.

– Vi kommer att göra allt för att försöka rädda så många liv som möjligt, säger han.

Mer pengar behövs omgående

För att kunna lösa situationen vädjar nu UNICEF om 12 miljoner USD fram till och med december. Pengarna kommer att användas till att ta hand om de 280 000 undernärda barnen i Niger och till det fortsatta samerbetet med andra organisationer för att bygga upp landets egen förmåga att hantera sådana här situationer.

UNICEFs kontor i de omkringliggande länderna Mali, Burkina Faso och Mauretanien håller ett vaksamt öga på situationen för att kunna förebygga att Nigerkrisen upprepar sig på andra platser i regionen.

Ge en gåva till UNICEFs arbete för barn i katastrofer här