Gå till innehållet
Laddar…

Ett av fem barn i Afghanistan dör före fem års ålder

Afghanistan Afghanistans extremt höga barn- och mödradödlighet kvarstår trots att landet nu gått från katastrofsituation till ett alltmer stabilt läge.

Afghansk pojke med sin mammaFoto: UNICEF/Afghanistan Afghanistans extremt höga barn- och mödradödlighet kvarstår trots att landet nu gått från katastrofsituation till ett alltmer stabilt läge.

Ungefär 20 procent av alla barn i landet dör innan de hunnit fylla fem år. Och 1 600 av 100 000 kvinnor dör under förlossning eller i samband med graviditet. I vissa delar av landet är mödradödligheten 6 000 per 100 000 gravida kvinnor eller mammor.

Många undernärda

– Dessutom är hälften av barnen i landet undernärda, säger Cecilia Lotse, UNCEFs regionala chef sydasien som nyligen besökte Afghanistan.

De flesta av barnen som dör skulle kunna räddas med relativt enkla medel, som vaccinationer, god hygien och rent vatten. Främsta dödsorsakerna bland barn är diarré, lunginflammation, malaria och tyfus.

Flickor eftersatta

Också när det gäller skolgång kvarstår många problem för landet. Endast tio procent av landets flickor börjar högstadiet. 85 procent av landets kvinnor är analfabeter.

– Flickor lämnar ofta skolan för att hjälpa till hemma, framför allt om mamman är änka. Dessutom är det mycket vanligt att flickor gifter sig tidigt. 40 procent av Afghanistans flickor gifter sig fore 18 års alder, berättar Lotse.

Afghanistan är ett av få länder där kvinnor har lägre medellivslängd än män.