Gå till innehållet
Laddar…

Senaste nytt om UNICEFs insatser i matkrisens Niger

Niger UNICEF arbetar intensivt med att hjälpa undernärda barn och deras familjer i Niger. Hittills har UNICEF distribuerat bland annat 41 ton extra näringsriktig mjölk och 6,7 ton näringsriktig mat.

barn och getterFoto: UNICEF/Niger UNICEF arbetar intensivt med att hjälpa undernärda barn och deras familjer i Niger. Hittills har UNICEF distribuerat bland annat 41 ton extra näringsriktig mjölk och 6,7 ton näringsriktig mat.

Vidare har man satt upp tio hälsovårdscentraler för behandling av undernäring och ytterligare 21 liknande hälsovårdsenheter som är mobila. I samarbete med FN:s livsmedelsorgan har UNICEF distribuerat 187 ton majs- och sojablandning samt 614 ton spannmål till 62 drabbade byar och därigenom hjälpt ca 200 000 personer däribland 40 000 barn under fem års ålder. Ytterligare 900 ton spannmål ska distribueras till 90 byar och sex ton med frön (majs, vete, potatis).

Getter i kampen mot undernäring

För att möta undernäringen mer långsiktigt driver UNCEF bland annat ett projekt där mödrar till undernärda barn får låna getter. Getterna förser barnen med mjölk, ost och kött och kan dessutom bli en inkomstkälla för familjen, om geten producerar ett överskott. Så här berättar Safiatou, en mamma som dragit nytta av projektet:

– Jag fick två getter och byn fick några bockar som kunde avla killingar. Mina två getter fick jag gratis för mina barn var så undernärda. Andra kvinnor i byn fick också getter. Det enda som krävdes var att vi gav den första bockkillingen och getkillingen till en annan kvinna som också har undernärda barn. Resten av killingarna får vi behålla själva. Getter föder i genomsnitt tre killingar två gånger om året och idag har vi över 700 getter i vår by Tsaki. Tack vare inkomster som getterna ger kan vi köpa spannmål och mat.

Kvinnogrupper kontrollerar barns tillväxt

Tsaki ligger i regionen Maradi, som är en av de värst drabbade av näringskrisen i Niger. I byn finns en grupp kvinnor som utbildats av UNICEF i att kontrollera att barnen i byn växer som de ska. Denna grupp beslutar vilka familjer som är i störst behov av getter. Kvinnorna lär dessutom mammor hur de ger sina barn god näring, t ex genom att amma.

– Getmjölken är bra för mina barn och jag behöver inte betala för den, säger Safiatou. Jag kan dessutom göra ost av mjölken som jag säljer. Och när jag har tillräckligt många getter kan jag slakta en och sälja köttet. Pengarna använder jag till att köpa spannmål och medicin när barnen är sjuka.

UNICEF-projektet med getter finns nu i 150 byar i Niger. Hittills har UNICEF försett familjer med 12 000 getter.