Gå till innehållet
Laddar…

Ungdomsråd ger barnen i Västbanken och Gaza inflytande

På Västbanken och i Gaza är UNICEF med och driver ungdomsråd där barn och unga får en möjlighet att påverka sin vardag. Ungdomsrådet visar också att det går att åstadkomma normalitet i en vardag som annars präglas av utegångsförbud, militärövningar, gränsposteringar och stängda skolor.

På Västbanken och i Gaza är UNICEF med och driver ungdomsråd där barn och unga får en möjlighet att påverka sin vardag. Ungdomsrådet visar också att det går att åstadkomma normalitet i en vardag som annars präglas av utegångsförbud, militärövningar, gränsposteringar och stängda skolor.

Mer än hälften av dem som bor på Västbanken och i Gaza är under 18 år och majoriteten av barnen lever i en mycket osäker vardag. De riskerar till exempel att hamna mitt i öppen skottlossning på väg till skolan eller skadas av minor när de är utomhus och leker. De senaste fem åren har drygt åttahundra barn dödats till följd av konflikten mellan israeler och palestinier.

Driver ungdomsfrågor

För att ge palestinska barn och unga en möjlighet att påverka sin omgivning, stöder UNICEF ett projekt med särskilda ungdomsråd, så kallade ”Children?s Municipality Councils”. Varje ungdomsråd skall driva frågor som är viktiga för barn och unga. Det kan gälla alltifrån storleken på klassrummen till var nya lekplatser eller gångvägar skall anläggas.

Med på kommunens möten

Ungdomsråden består av fyrtio personer som väljs av barn och ungdomar. Ledamöterna får en omfattande utbildning i kommunikation, barns rättigheter som hur man planerar och genomför projekt. Ungdomsrådet är med vid möten med tjänstemän och beslutsfattare i sin kommun, där frågor som rör barn och unga tas upp. Arbetet kan också innebära att till exempel organisera informationskampanjer om barns rättigheter.

Åtta nya när bosättningarna drogs tillbaka

Samtidigt som Israel genomfört den stora förflyttningen från Gazaremsan, har UNICEF sett till att åtta nya ungdomsråd har satts upp. Därigenom får drygt trehundra barn möjlighet att delta i byggandet av den nya staten.