Gå till innehållet

Klart med nya skolor till Aceh

350 nya skolor kommer att byggas av UNICEF i det tsunamidrabbade Aceh och norra Sumatra i Indonesien. Det står klart sedan de lokala myndigheterna har godkänt planerna.

350 nya skolor kommer att byggas av UNICEF i det tsunamidrabbade Aceh och norra Sumatra i Indonesien. Det står klart sedan de lokala myndigheterna har godkänt planerna.

Totalt har Unicef förbundit sig att bygga 500 nya skolor i området under en treårsperiod. Varje skola kommer att bli barnvänlig, vilket innebär att det ska finnas separata toaletter för pojkar och flickor samt rent dricksvatten. Dessutom ska skolorna vara handikappanpassade.

? Det här är ett bra exempel på hur Unicef återuppbygger skolor till en bättre och högre standard än vad som fanns innan tsunamin, säger Gianfranco Rotigliano, chef för Unicef i Indonesien.