Gå till innehållet

91% färre fall av mässlingen i 19 länder i Afrika

För fyra år sedan startade ett omfattande mässlingsinitiativ i Afrika med förbättrade rutinvaccinationer och kompletterande omfattande vaccinationskampanjer.

För fyra år sedan startade ett omfattande mässlingsinitiativ i Afrika med förbättrade rutinvaccinationer och kompletterande omfattande vaccinationskampanjer.

En studie visar att insatserna bidragit till att minska antalet mässlingfall med 91 procent. Det innebär bl a att 90 000 barn räddades till livet enbart under år 2003. Studien, som presenteras i vetenskapstidningen The Lancet, omfattar 19 länder i Afrika (Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Ghana, Kamerun, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Namibia, Rwanda, Senegal, South Africa, Swaziland, Tanzania, Togo, Zambia och Zimbabwe).
Före mässlingssatsningen drabbades årligen i genomsnitt 164 000 barn av mässlingen i dessa länder. År 2003 hade siffran sjunkit till 15 619.

“Mässlingsinitiativet en modell för hälsoarbete”

Framgångarna för mässlingsinitiativet pekar på att det går att åstadkomma snabba effekter på barnadödlighet i Afrika, menar Mac Otten, epidemiolog, som lett studien.

– Mässlingsinitiativet är en förebild för hälsosamarbete, säger Timoty E Wirth, senator och ordförande i United Nations Foundation.

Många samarbetar

Mässlingsinitiativet är ett samarbete mellan regeringar, privatpersoner, stiftelser och organisationer, däribland:

Amerikanska Röda Korset
Världshälsoorganisationen
FN-stiftelsen (United Nations Foundation)
UNICEF
Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen