Gå till innehållet

4,2 miljoner människor lider matbrist i Malawi

Torka har drabbat Malawi svårt. Fram tills nästa skörd i mars 2006 beräknas över fyra miljoner människor akut hjälp mot matbrist och undernäring.

Torka har drabbat Malawi svårt. Fram tills nästa skörd i mars 2006 beräknas över fyra miljoner människor akut hjälp mot matbrist och undernäring.

Av de som är värst drabbade av matbristen i Malawi är en miljon barn under fem års ålder och gravida kvinnor. I takt med att efterfrågan på majs ökar, ökar även priserna. Om denna utveckling fortsätter kommer allt fler familjer att behöva akut hjälp med mat.

Många barn undernärda

En landsomfattande studie visar att 48 procent av alla barn under fem års ålder växer inte som de ska och fem procent är svårt underviktiga eller felnärda.

Näringssituationen för barnen i Malawi harlänge varit mycket svår. Barnens tillväxt ligger på samma nivåer nu som år 2000 och år 1992. Spridningen av aids bidrar till att ytterligare förvärra hälsosituationen för barnen. Vart tredje svårt undernärt barn som vårdas på barnsjukhus är hiv-positiv.

Läget förvärras nu av den torka som drabbat landet och som kan komma att få ännu värre effekter inom några månader.

Hjälpinsatser pågår

FNs livsmedelsprogram och UNICEF arbetar tillsammans för att hjälpa barn och deras familjer att klara den värsta krisen.