Gå till innehållet
Laddar…

Ett av fyra barn går miste om vaccination

En fjärdedel av alla barn som föds i världen varje år får inte det livsviktiga skydd som vaccinationer utgör. Det visar en ny studie från FN:s barnfond UNICEF.

En fjärdedel av alla barn som föds i världen varje år får inte det livsviktiga skydd som vaccinationer utgör. Det visar en ny studie från FN:s barnfond UNICEF.

Suam, en flicka som vaccineras.Foto: UNICEF/Giacomo Pirozzi Uppskattningsvis dör 1,4 miljoner barn under fem års ålder varje år av sjukdomar som kan förhindras av vaccinationer. Detta sker trots vetskapen om att vaccin har räddat livet på miljoner barn under de senaste decennierna, och trots att det finns billigt vaccin att tillgå.

27 miljoner

27 miljoner barn under ett års ålder och 40 miljoner gravida kvinnor går därmed årligen miste om det viktiga skyddet mot exempelvis mässling, difteri, kikhosta, stelkramp, tuberkulos och polio. Sjukdomar som skördar ett stort antal dödsoffer, men som går att förhindra.

För långsam utveckling

Vaccinationer förhindrar redan varje år två miljoner dödsfall bland barn under fem år. Enligt ett mål som antagits av FN:s generalförsamling ska minst 90 procent av alla barn under ett år vaccineras mot de vanligaste dödliga sjukdomarna år 2010. Men UNICEFs studie visar att utvecklingen är alldeles för långsam och att många länder släpar efter.

Värst i Afrika

Värst är läget för barnen i Väst- och Centralafrika där bara 52 procent av barnen får skyddande vaccinationer. Länder i södra Asien ligger också dåligt till. De flesta länderna i Latinamerika, Västindien, Central- och Östeuropa, forna Sovjetunionen, Mellanöstern och Norra Afrika har däremot gjort framsteg.

Goda exempel finns

Det finns också exempel på fattiga länder där antalet vaccinerade barn har ökat kraftigt. Exempelvis Eritrea har gått från 18 procent vaccinerade barn 1990, till 84 procent 2003. Länder som Tanzania, Rwanda och Gambia vaccinerar redan 90 procent av barn under ett år ? samma siffra som gäller för den industrialiserade världen.

Vaccinationer viktig del i minskad barnadödlighet

Unicef Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad pekar på de millenniemål som FN har satt upp, och där ett av målen innebär att barnadödligheten ska minska med två tredjedelar till 2015.

? Ökad vaccination är ett viktigt steg för att uppnå det målet, framhåller hon.