Gå till innehållet

Omfattande näringsinsatser tack vare samarbete i Niger

UNICEF, Läkare utan gränser och FN:s livsmedelsprogram genomför gemensamt det hittills mest omfattande näringsprogrammet för barn i Niger.

UNICEF, Läkare utan gränser och FN:s livsmedelsprogram genomför gemensamt det hittills mest omfattande näringsprogrammet för barn i Niger.

Det är nu skördetid i Niger men trots detta råder fortfarande brist på mat och svår undernäring bland befolkningen. För att snabbt nå fler barn samarbetar UNICEF, Läkare utan gränser och FNs livsmedelsprogram (WFP). Man genomför ett gemensamt näringsprojekt i Zinder i södra Niger, där många barn hittills inte nåtts av hjälpinsatser.

250 000 barn

Hälsoarbetare kommer att mäta omkretsen på 250 000 barns armar. Syftet är att kunna hitta de ungefär 45 000 barn som lider av svår undernäring. Barnen som akut behöver hjälp skickas till särskilda terapeutiska näringscenter och de andra barnen får en månads extra näringsrik matersättning.

Största projektet av sitt slag

Detta är det största näringsprogram som någonsin genomförts i Niger.
? Initiativet visar styrkan i att samarbeta på fältet, säger UNICEFs regionala näringsrådgivare, doktor Victor Aguayo.

Tillsammans bygger UNICEF, Läkare utan gränser och FNs livsmedelsprogram upp ett säkerhetsnät som skyddar barnen i Zinder mot svår undernäring. Detta kommer att innebära att barnadödligheten minskar.